MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo     NÁRODNÍ  KULTURNÍ  PAMÁTKA
Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
 
PF 2020

PF 2020

Vážení přátelé a příznivci muzea,
dovolujeme si Vám popřát v nadcházejícím roce 2020 jen to nejlepší,
pevné zdraví a mnoho zdaru ve Vašem životě i práci.
To Vám ze srdce přejí zaměstnanci Muzea a galerie
severního Plzeňska v Mariánské Týnici.


Vlastivědný sborník:

Máme pro Vás právě vydané nové číslo
VLASTIVĚDNÉHO SBORNÍKU

číslo 4 / 2019

V tomto čísle je uveden například text dopisu sochařky Marie Uchytilové, který je z doby počátků její umělecké činnosti.
Obsahuje také vzpomínku na významné osobnosti našeho regionu,
jež nás v letošním roce opustily – regionálního historika Petra Rožmberského a plaského hodináře a spisovatele Roberta Drozdu.
Dále pojednává o restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého,
která se nalézá u komunikace vedoucí z Plas do Hadačky,
informuje o „Špejcharu“, historickém objektu ve Hlincích a mnoha dalších zajímavostech.
Cena za sborník zůstává stejná, tedy pouhých 10 Kč plus poštovné 19 Kč za jedno číslo, dohromady symbolických 116 Kč na celý rok. Jednotlivá čísla sborníku včetně starších výtisků lze rovněž zakoupit v pokladně muzea. Více informací: 373 396 410.

 
Nabídka brigády:
Muzeum nabízí brigádu pro turistickou
sezonu 2020 na pozici průvodce.
Práce je vhodná pro uchazeče (i studenty),
kteří mají zájem o historii a humanitní vědy.
Tel.:    373 396 410
E-mail:  marianskatynice@seznam.cz


 
Pozvánka:

~~~ Kruh přátel hudby při ZUŠ Kralovice ~~~
a Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
Vás srdečně zvou

na umělecké večery 64. koncertní sezóny (2019 / 2020)

které se budou konat v Mariánské Týnici

Plakát 64. koncertní sezóna

www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 08. 01. 2020
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
  IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP      CSKS

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
S V A T B Y

Nabídka konání svatebních obřadů

Možnost pořádání svatebních obřadů se nabízí v prostorách kostela Zvěstování Panny Marie, který je součástí areálu Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

Svatební obřady se konají pouze v měsících od dubna do října, a to o sobotách určených matrikou v Kralovicích. Stanovená doba pro obřady je 11:00 až 15:00 hodin. Lze uspořádat také církevní obřad (v tomto případě se snoubenci musí obrátit na příslušný farní úřad).

Poplatek za obřad:

5.000,- Kč  vybírá muzeum
1.000,- Kč  vybírá matrika


Kontakt:
Hana Fryčková  - průvodkyně
telefon:     373 396 410
  
e-mail:   fryckova@marianskatynice.cz

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------

Fotografie a video z Vaší svatby pořídí:
František Levý  - fotografické a video reportáže
nám. Osvobození 482
331 41 Kralovice
telefon:     603 417 449
e-mail:   fotovideo@centrum.cz


Obr.1
 
Obr.2
 
Obr.3
 
Obr.4