MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo     NÁRODNÍ  KULTURNÍ  PAMÁTKA
Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
ANKETA:

Pomozte, prosím, zviditelnit Mariánskou Týnici!
Hlasujte v prestižní anketě a přepošlete, prosím, odkaz dál!
Velmi si vážíme Vaší podpory.
HLAS PAMÁTCE LZE UDĚLIT JEDNOU ZA DEN!
Hlasovat můžete od 1. do 30. září 2019 každý den.
Po kliknutí na hlasovací tlačítko bude váš hlas započítán:

https://anketa.kudyznudy.cz/pamatka-roku

Více ...

Děkujeme za Vaše hlasy a podporu!

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na komentované prohlídky výstavy
Stoleté  proměny  Kralovicka:

PRVNÍ prohlídka je ve čtvrtek 26. září od 17:00 hod.

DRUHÁ prohlídka je ve čtvtek 10. října od 17:00 hod.


Pozvánka - Komentovaná prohlídka
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~
a Spolek Žihelský sbor

Vás srdečně zvou na koncert:
ŽIHELSKÝ  PĚVECKÝ   SMÍŠENÝ  SBOR
&  CHORALE  CLAIR  MATIN

který se bude konat v pátek 27. září
v ambitu muzea v Mariánské Týnici.
Začátek v 19:00 hod.

Pozvánka - GALAKONCERT
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
Stoleté  proměny  Kralovicka

která probíhá v refektáři muzea.

Pozvánka - Stoleté proměny Kralovicka
Výstava potrvá do 31. října 2019.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~
Statní oblastní archiv Plzeň
Okresní archiv Plasy

Vás srdečně zvou na III. ročník cyklu přednášek / podzim 2019

ZA POZNÁNÍM BAROKA

který se bude konat v přednáškovém sále archivu (SOkA) Plasy
vždy ve středu (25.9., 9.10., 23.10. a 30.10. 2019)

Pozvánka - Cyklus přednášek ZA POZNÁNÍM BAROKA


www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 18. 09. 2019
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
  IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP      CSKS

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
S V A T B Y

Nabídka konání svatebních obřadů

Možnost pořádání svatebních obřadů se nabízí v prostorách kostela Zvěstování Panny Marie, který je součástí areálu Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

Svatební obřady se konají pouze v měsících od dubna do října, a to o sobotách určených Matrikou v Kralovicích. Stanovená doba pro obřady je 11:00 až 15:00 hodin. Je možnost konání i církevních obřadů (v tomto případě se snoubenci musí obrátit na příslušný farní úřad).

Poplatek za obřad činí 3.000,- Kč pro muzeum, další poplatek vybírá matrika (cca 1.000,- Kč).


Kontakt:
Hana Fryčková  - průvodkyně
telefon:     373 396 410
  
e-mail:   fryckova@marianskatynice.cz

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------

Fotografie a video z Vaší svatby pořídí:
František Levý  - fotografické a video reportáže
nám. Osvobození 482
331 41 Kralovice
telefon:     603 417 449
e-mail:   fotovideo@centrum.cz


Obr.1
 
Obr.2
 
Obr.3
 
Obr.4