MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo     NÁRODNÍ  KULTURNÍ  PAMÁTKA
Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na archeologické prohlídky v rámci akce:
ARCHEOLOGICKÉ  LÉTO
- Olšanské  polesí
- Přírodní  rezervace  Krašov

! Na jednotlivé termíny je nutná rezervace na www.archeologickeleto.cz !


Pozvánka Archeologické léto
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
SALON  2020

která probíhá v refektáři muzea.

Pozvánka - SALON 2020
Výstava potrvá do 16. srpna 2020.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
Jan  Spěváček  -  Meandry  malby

která probíhá v kostele Zvěstování Panně Marii.

Pozvánka - Jan Spěváček
Výstava potrvá do 13. září 2020.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~
ve spolupráci se Spolkem Koncerty Plzeňsko

Vás srdečně zve na:
LETNÍ  KONCERTY   –  Kralovicko  2020

Pozvánka - Letní koncerty 2020

www.marianskatynice.cz
letzte Aktualisierung: 01. 04. 2009
© Museum und Galerie der Region Pilsen Nord

 
2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP

Einführung | Exposition | Kontakte | Link |
K O N T A K T E

Personal:

PhDr Irena Bukačová  -  Museumsdirektorin,
tel. +420 373 396 410
e-mail: bukacova@marianskatynice.cz

Mgr. Jiří Fák  -  Leiter der historischen Abteilung,
tel. +420 373 396 410
e-mail: fak@marianskatynice.cz

Jindřich Kovařík  -  Leiter der Rekonstruktion des Objekts,
tel. +420 373 396 410
e-mail: kovarik@marianskatynice.cz

Hana Fryčková  -  Museumsführerin,
tel. +420 373 396 410
e-mail: frankova@marianskatynice.cz

Lenka Zemanová  -  Ökonom,
tel. +420 373 396 410
e-mail: zemanova@marianskatynice.cz

Hana Tupá  -  Museumsbibliothek,
tel. +420 373 396 410
e-mail: tupa@marianskatynice.cz

Adresse:

Muzeum a galerie severního Plzeňska
Mariánská Týnice 1
331 41 Kralovice
Tschechische Republik

Telefon:

+420 373 396 410

Fax:

+420 373 397 991

IČO:

368 563

e-Mail:

info@marianskatynice.cz

Obr1

Obr2

Obr3

Obr4