Muzeum a galerie Severního Plzeňska

STOLETÉ PROMĚNY KRALOVICKA

STOLETÉ PROMĚNY KRALOVICKA 1

Cena: 230,- Kč

Autor: Jiří Fák a kol.
Texty: Jiří Fák, Irena Bukačová
Současné srovnávací fotografie: Václav Podestát, Daniel Stráník
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2019

Doprovází stejnojmennou výstavu, navazuje na módní téma sociokulturní paměti. Časosběrný pohled nepreferuje žádný ideologický či ekologický pohled na minulost. Interpretuje jedinečné situace, vypovídá o stoletém vývoji regionu Kralovicka, všímá si architektury, ale i staleté struktury krajiny, tématu práce, bydlení, trávení volného času, je příspěvkem k poznání nedávné minulosti naší vlasti.

Náklad 500 kusů, 111 stran, 1. vydání, 2019, ISBN 978-80-87185-27-8

Datum poslední aktualizace: 23. 1. 2024 17:35

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
80 Kč

Okruh 1 + 2
120 Kč

Snížené
(senioři, ZTP, děti 6–15 let a studenti)

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny