Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Dne 3. 6. 2023 bude od 11.30–13 hodin omezená prohlídka kostela.
Dne 10. 6. 2023 nebude možné od 14 hodin vstupovat v kostele do části vyhrazené pro zkoušku tanečního souboru. Při návštěvě kostela dodržujte prosím pokyny průvodců.

E-shop

Číslo účtu: 3234371/0100

Řadit podle:

- NOVINKA -

POKLADY MARIÁNSKÉ TÝNICE

Cena: 149 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Editor: Jiří Fák
Text: Pavel Beneš, Irena Bukačová, Jiří Fák, Pavel Kodera, Václav Podestát
Foto: Václav Podestát, fotoarchiv Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. za finančního přispění MK ČR v rámci programu "Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií pro rok 2022".

Katalog přináší výběr exponátů, které jsou v expozicích v Mariánské Týnici vystaveny v současné době. Díky svému uspořádání do kapitol odpovídajících jednotlivým částem muzea, lze knihu použít i jako poučeného průvodce, praktického pomocníka, který návštěvníka na zajímavé předměty upozorní. V katalogu jsou předměty představeny fotografiemi a popisem, který podtrhává jejich místní nebo i nadregionální význam.

Vydání první, Mariánská Týnice 2022, 112 stran, ISBN: 978-80-87185-29-2

ks

DÁRKOVÝ POUKAZ NA NÁVŠTĚVU EXPOZIC, VÝSTAV A KULTURNÍCH AKCÍ

Cena: 500 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Dárkový poukaz lze využít v otevírací době muzea k návštěvě každé krátkodobé výstavy, včetně návštěv expozice, vernisáží, Jarní a Podzimní oživlé prohlídky, Barokního dne, Noční prohlídky muzea a Májového dne uměleckých řemesel a divadla v daném období. Poukaz neplatí na koncerty a akce, které pořádá jiná instituce. Uplatníte jej v pokladně muzea. Případné dotazy na tel. čísle: 373 396 410.

ks

DÁRKOVÝ POUKAZ NA NÁVŠTĚVU EXPOZIC A VÝSTAV

Cena: 300 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Dárkový poukaz lze využít k návštěvě (v otevírací době muzea) každé krátkodobé výstavy, včetně návštěv expozice a vernisáží v daném období. Uplatníte jej v pokladně muzea. Případné dotazy na tel. čísle: 373 396 410.

ks

MARIÁNSKÁ TÝNICE - DOČASNĚ VYPRODÁNO

Cena: 50 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Texty: Irena Bukačová, Jiří Fák
Foto: Václav Podestát

Publikace o historii Mariánské Týnice, v jejímž areálu se nachází stálé expozice Muzea a galerie severního Plzeňska, orientované na historii regionu.

Náklad 1000 ks, 46 stran, 1. vydání 2017

ks

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK

Cena: 28 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Časopis s kratšími studiemi a články a aktuálními informacemi z oblasti muzejnictví a památkové péče, který nepřetržitě vychází od roku 1991.
Při objednávce Vlastivědného sborníku vždy zasíláme poslední vydané číslo. Pokud máte zájem o předchozí Vlastivědné sborníky, rádi Vám sdělíme obsah jednotlivých čísel na tel. 373 396 410. Do poznámky pak je třeba uvádět, o která čísla máte zájem.

Vychází 4x ročně, formát A5, sešit
Registrováno MK ČR E 12301

ks

STOLETÉ PROMĚNY KRALOVICKA

Cena: 230 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Autor: Jiří Fák a kol.
Texty: Jiří Fák, Irena Bukačová
Současné srovnávací fotografie: Václav Podestát, Daniel Stráník
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2019

Doprovází stejnojmennou výstavu, navazuje na módní téma sociokulturní paměti. Časosběrný pohled nepreferuje žádný ideologický či ekologický pohled na minulost. Interpretuje jedinečné situace, vypovídá o stoletém vývoji regionu Kralovicka, všímá si architektury, ale i staleté struktury krajiny, tématu práce, bydlení, trávení volného času, je příspěvkem k poznání nedávné minulosti naší vlasti.

Náklad 500 kusů, 111 stran, 1. vydání, 2019, ISBN 978-80-87185-27-8

ks

ŠKODA LÁSKY

Cena: 349 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Autoři: Irena Bukačová, Miroslav Hus, Karel Rom
Vydalo nakladatelství Machart s.r.o. v roce 2019

Publikace ilustruje na konkrétních příkladech místní historie severního Plzeňska (Kralovicka) osudové děje druhé světové války v českých zemích.
Druhé doplněné a významně rozšířené vydání navazuje na publikaci, která se setkala s nečekaným zájmem čtenářů. Je obohaceno o řadu nových obrazových příloh, o desítky dosud neznámých historických fotografií a o soupisy válečných obětí jak vojenských, tak civilních.

Náklad 700 kusů, 368 stran, 2. vydání, 2019, ISBN 978-80-87185-26-1

ks

BIGBEATOVÉ KAPELY NA SEVERNÍM PLZEŇSKU 1964-1994

Cena: 250 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Autoři: Jana Dienstpierová, Jan Kvídera, Jiří Kříž, Zdeněk Raboch
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2018

První souborné vydání historie bigbítové hudby, jejíž počátek sahá v regionu severního Plzeňska do roku 1964 (Orion Beat v Kaznějově nebo Weeping Spekters v Druztové). Tyto kapely inspirovaly desítky dalších hudebních uskupení v následných letech. Medailony skupin jsou řazeny abecedně s doprovodem dobových fotografií a dokumentů.

Náklad 500 kusů, 96 stran, 1. vydání, 2018 ISBN 978-80-87185-25-4

ks

PROMĚNY PLASKÉHO KLÁŠTERA (1145-2015)

Cena: 150 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Odpovědný redaktor: Jiří Fák
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. ve spolupráci s Národním technickým muzeem, Národním památkovým ústavem / Správou kláštera Plasy a za finanční podpory Plzeňského kraje.
Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 8. - 9. října 2015 v Plasích.

Náklad 700 kusů, 197 stran, 1. vydání, 2015, ISBN 978-80-87185-20-9

ks

ARCHITEKTURA JANA BLAŽEJE SANTINIHO-AICHLA NA SEVERNÍM PLZEŇSKU

Cena: 299 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Text: Irena Bukačová
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2018. Třetí upravené a doplněné vydání.

Odkaz architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (1677–1723) představuje jedinečný a ucelený soubor barokních staveb, výrazně ovlivňujících tvář české krajiny. Publikace se zaměřuje na jeden ze západočeských okruhů Santiniho tvorby, který vznikl díky plaskému klášteru během prvního a druhého desetiletí 18. století. Jeho dílo lze chápat jako vyvrcholení linie zvané „opus italicum“ v českých zemích. Katalog staveb Jana Blažeje Santiniho Aichla na severním Plzeňsku zahrnuje deset architektonických památek, řazených abecedně podle lokalit (Hubenov, Kalec, Kostelec, Kozojedy, Mariánská Týnice, Mladotice, Nadryby, Nebřeziny, Plasy, Všehrdy), které tvoří jednotlivé kapitoly s bohatou ikonografickou přílohou, dosud neznámými archivními prameny, mapovým zobrazením, dostupnými plány a současnou fotodokumentací.

223 stran, 2018, ISBN 978-80-86720-68-5

ks

1. SVĚTOVÁ VÁLKA

Cena: 120 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Texty: Irena Bukačová, Jiří Fák, Miroslav Hus
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2014

Publikace je sestavena převážně z autentických dobových kronikářských záznamů, válečných deníků nebo vzpomínek vojáků z různých front i z různých válečných stran, opatřených v úvodu kapitol krátkými komentáři. Záznamy byly jen v minimální míře opraveny podle pravidel současného pravopisu, jinak byly ponechány ve své autentické podobě. Válečné zážitky obyvatel obcí severního Plzeňska ani vojáků 35 či 88 regimentu, k nimž převážná většina z nich narukovala, nejsou od jiných oblastí Čech nijak výjimečné. Je to obraz bídy, lidského strádání a zbytečného umírání.

Náklad 400 kusů, 2014, ISBN 978-80-87185-19-3

ks

PAMĚŤ KRAJINY VIII.

Cena: 250 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Texty: Irena Bukačová, Jiří Fák
Foto: Jiří Fák, Václav Podestát
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2013.

Kniha věnována drobným památkám Nýřanska, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly předchozí generace.

Náklad 500 ks, 196 stran, 1. vydání, 2013, ISBN 978-80-87185-18-6

ks

PAMĚŤ KRAJINY VII.

Cena: 250 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Texty: Irena Bukačová, Jiří Fák
Foto: Jiří Fák, Václav Podestát
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2011.

Kniha věnována drobným památkám Touškovska a Úněšovska, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

Náklad 500 ks, 185 stran, 1. vydání, 2011, ISBN 978-80-87185-15-5

ks

PAMĚŤ KRAJINY VI.

Cena: 250 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Texty: Irena Bukačová, Jiří Fák
Foto: Jaroslav Bican, Jiří Fák, Václav Podestát, Přemysl Řezníček, Zdeňka Řezníčková, Hedvika Smejkalová
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2010.

Kniha věnována drobným památkám Úterska a Bezvěrovska, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

Náklad 300 ks, 187 stran, 1. vydání, 2010, ISBN 978-80-87185-14-8

ks

PAMĚŤ KRAJINY V.

Cena: 250 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Texty: Irena Bukačová, Jiří Fák
Foto: Jaroslav Bican, Jiří Fák, Václav Podestát, Hedvika Smejkalová
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2010.

Kniha věnována drobným památkám Dolnobělska a Hornobřízska, přináší katalog mnoha památek, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

Náklad 200 ks, 180 stran, dotisk, 2. doplněné vydání, 2010, ISBN 978-80-87185-13-1

ks

PAMĚŤ KRAJINY IV.

Cena: 250 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Texty: Irena Bukačová, Jiří Fák
Foto: Jiří Fák, Václav Podestát, Hedvika Smejkalová
Vydalo v roce 2009 Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Kniha věnována drobným památkám Chříčska a Kožlanska, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

Náklad 400 ks, 175 stran, 2009, ISBN 978-80-87185-05-6

ks

SEVERNÍ PLZEŇSKO NA HISTORICKÝCH KOLOROVANÝCH DIAPOZITIVECH

Cena: 50 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Texty: Jiří Fák, Luděk Krčmář
Vydalo v roce 2008 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Kniha je po několika výstavách, uskutečněných v minulosti, prvním souborným vydáním diapozitivů malebných pohledů na lokality ze sbírek Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Západočeského muzea v Plzni, a na minulost některých krajinných, městských i vesnických oblastí a zákoutí i průmyslových objektů.

Náklad 1000 ks, 104 stran, 2008, ISBN 978-80-87185-03-2

ks

PANNA VEJPŮL

Cena: 50 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Irena Bukačová
Vydal Nadační fond Mariánská Týnice v roce 2003

Kniha pověstí ze severního Plzeňska.
Druhé vydání v nové grafické úpravě Pavla Růta.

Vázáno, 140 stran, 2003, ISBN 80-239-1714-5

ks

BIBLIOGRAFIE - Vlastivědné listy, Listy, Vlastivědný sborník

Cena: 35 Kč

(Nejsme plátci DPH)

Kód:

Olga Piškulová, Václav Podestát
Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Pomůcka pro badatele pro základní orientaci v množství článků, které přinesly uvedené sborníky v letech 1982 - 1999, je doplněna autorskýma místním rejstříkem.

Formát A4, 2001

ks

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
80 Kč

Okruh 1 + 2
120 Kč

Snížené
(senioři, ZTP, děti 6–15 let a studenti)

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny