Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Záhony s trvalkami a růžemi na jižní straně východního ambitu

Na východní ambit navazuje základ arboreta, které tvoří staré odrůdy ovocných stromů, záhony s růžemi mnohokvětými, svídou, hortensiemi, levandulí, kopretinami, hvozdíky, violkami vonnými, rozrazilem a liliemi. Stinný kout vyplňuje záhon s udatnou, čechravou, bohyškami a kapradím.

Zvyk vysazovat „zahrádky Panny Marie“ z květin, které nějak připomínají Pannu Marii, sahá až do středověku. Již o svatém Benediktovi se ví, že měl ve 4. století v klášteře růžovou zahradu nazývanou rosarium, neboli „růženec“; růže byla vůbec typickou rostlinou středověkých klášterních zahrad a z růžového dřeva se růžence vyráběly. První zmínka o zahradě skutečně zasvěcené Panně Marii je však v životopisu sv. Fiakra, irského patrona zahradníků, který ji v 7. století vysadil kolem oratoře Panny Marie u svého proslulého útulku pro chudé a nemocné ve Francii.

Orlíček - „střevíček Panny Marie“

Středověký způsob chápání, podle něhož určité květiny charakterizovaly ctnosti a vlastnosti Panny Marie, ilustrují slova sv. Bernarda (12. stol.): „Růže lásky, lilie čistoty, fialka pokory a zlatý karafiát nebes.“ První zmínka o zahradě Panny Marie pod tímto názvem se nachází v účetních záznamech kláštera v anglickém Norwichi, kde sakristán zapsal nákup rostlin „pro zahradu Panny Marie“. V moderní době se o znovuobjevení a propagaci tohoto krásného způsobu uctívání Panny Marie zasloužil americký konvertita ke katolicismu John S. Stokes Jr., který v roce 1951 založil Hnutí mariánských zahrad.

Srdcovka - „Neposkvrněné Srdce Panny Marie“

Krása a určité vlastnosti různých květin středověkému člověku připomínaly Pannu Marii; v tomto věku víry se říkalo, že květiny uctívají Marii, nejkrásnější Květinu ze všech, Růži mystickou. Každý věděl, že to o ní zpíval Šalamoun v Písni písní: Já jsem růže šáronská, lilie v dolinách. Mnoho květin proto nese lidové názvy upomínající na Pannu Marii. Jejich seznam v angličtině je opravdu dlouhý; skoro dělá dojem, že téměř každá květina s Pannou Marií tak či onak souvisí. Někdy jde o jejich vzhled: orlíčku se proto říká „střevíček Panny Marie“. Podle legendy prý orlíčky vyrážely ze země tam, kam blahoslavená Panna šlápla, když šla navštívit svatou Alžbětu. Květy srdcovky upomínají na její Neposkvrněné Srdce. Lidový název pro sladce vonící zimolez s křehkými dlouhými stonky je „prsty Panny Marie“ a pro pomněnky má angličtina označení „očka Panny Marie“.

Zimolez - „prsty Panny Marie“

Květiny také vyprávějí o ctnostech a vlastnostech Panny Marie. Růže a lilie se s Pannou Marií spojovaly od nejstarších křesťanských dob. Je jistě přirozené, že růže, královna květin, symbolizuje Královnu nebe: bílá čistotu, červená utrpení a žlutá slávu. Bílá lilie znamená neposkvrněnou čistotu a odnepaměti se spojuje s výjevem Zvěstování. Ctihodný Beda v 7. století říká, že „bílé okvětní plátky značí tělesnou čistotu Panny Marie a žluté prašníky zářivé světlo její duše“. Fialka je symbolem cudnosti, prostoty a pokorného přijetí Gabrielova zvěstování: „Staniž se mi podle slova tvého.“

Zvonek - „ruce Panny Marie“

S některými květinami jsou spojeny půvabné legendy: na keřích levandule či rozmarýnu prý Panna Maria sušila prádlo a od něho získaly svou krásnou vůni. Jalovec – anglicky „Madonin keř“ – byl odměněn za velkorysost, s níž poskytl přístřeší Svaté rodině na útěku do Egypta. Měsíčky (marigold, Mary’s Gold) se vysypaly Panně Marii, když na Svatou rodinu doráželi zloději. Kvítky rozrazilu prý vykvetly všude, kde Matka Boží cestou do Egypta odpočívala.

Řeřišnice luční - „košilka Panny Marie“

Zvonky jsou symbolem pracovitých rukou Panny Marie. V angličtině se jim říká „náprstky Panny Marie“. Řeřišnice luční („košilka Panny Marie“) znázorňuje jemné plátno, které Panna Maria tkala jako všechny ženy v její době. Kopretiny: Legenda vypravuje, že když Tři králové došli až do Betléma, hledali další znamení, které by je dovedlo k nově narozenému králi. Král Melichar uviděl bílé květy se zlatým středem a podle toho poznal, do kterého domu má vejít. Květy snědku chocholičnatého (anglicky Star of Bethlehem, betlémská hvězda) hvězdu skutečně připomínají. Sněženky prý vykvétají v únoru na památku Uvedení Páně do chrámu.

Snědek chocholičnatý - „Betlémská hvězda“

Některé názvy se liší v různých jazycích: „slzičky Panny Marie“ se v anglicky hovořícím prostředí říká konvalinkám. Středověcí Angličané vyprávěli svým dětem, že vyrůstaly tam, kam dopadaly slzy Matky Boží doprovázející Syna na křížové cestě. Jako dítě jsem od babičky slýchala podobnou legendu, ale v souvislosti s hvozdíkem: tam, kde se slzy Panny Marie smísily s Kristovou krví, prý vykvetly květy červenobílé. Totéž vypravuje i Babička Boženy Němcové: „Povídá se tak o tom kvítku. Když Pána Krista Židé na Kalvárii vedli, Panna Maria ho následovala, ačkoliv jí srdce pukalo. Když viděla na cestě krvavé stopy ran Kristových, hořce zaplakala a z těch slzí Matky Boží a krve Syna jejího vyrůstaly po cestě na Kalvárii prý takovéto kvítka,“ pravila babička. – Hvozdík je však mariánskou květinou i v angličtině – říká se mu „polštář Panny Marie“.

Rozrazil

Květinové legendy pramenily ze zbožnosti a lásky věřícího lidu. Názvy se šířily a opakovaly s různými odchylkami po celé katolické Evropě. Založit si dnes mariánskou zahrádku znamená tato krásná jména znovu objevit a třeba si i „adoptovat“ nová z jiného jazykového prostředí, znovu začít uvažovat o vyšším významu všech věcí, z květinové zahrádky udělat místo modlitby a rozjímání o životě a ctnostech Panny Marie.

Konvalinka - „slzičky Panny Marie“

Založit si vlastní mariánskou zahrádku není těžké a mariánský měsíc máj, kdy doslova všechno kvete, je k tomu jistě vhodnou příležitostí. Nesmí chybět soška či jiné vyobrazení Panny Marie, samozřejmě pokud možno posvěcené; jde-li o zahrádku venkovní, pak musí být z takového materiálu, aby sneslo rozmary počasí a nepoškodil je např. déšť. Květiny či keře mají souviset s Pannou Marií, jak je uvedeno výše. Hodí se i téměř jakákoliv bylinka: ty léčivé a bolest tišící symbolizují lásku a milosrdenství Panny Marie, hořké její bolesti a vůně bylin nás upomíná na její duchovní sladkost.

Hvozdík - „polštář Panny Marie“

Máte-li už květinovou zahradu, můžete tomuto účelu vyhradit nějaké klidné zákoutí v ní. Lze začít na malém prostoru a časem ho rozšiřovat. I na terase, balkóně nebo v bytě se dá udělat miniaturní zahrádka v truhlíku nebo květináči v podobě jednoduchého seskupení několika rostlin kolem sošky Panny Marie. Mariánská zahrada je také vhodným projektem pro rodiny, které učí děti doma, a malá zahrádka v květináči může být krásným dárkem. 

Zdroje:

 

Datum vložení: 1. 4. 2023 7:18
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2023 7:18
Autor: Správce Webu

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
80 Kč

Okruh 1 + 2
120 Kč

Snížené
(senioři, ZTP, děti 6–15 let a studenti)

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny