Muzeum a galerie Severního Plzeňska

30. 6. 2022 od 10-16.30 hodin bude uzavřený okruh muzeum.

Sbírka muzea

Sbírka muzea 1

První sbírky se prováděly na Kralovicku při přípravě Národopisné výstavy v roce 1895 a z té doby je v muzeu dochováno mandlovací prkno. Muzejní sbírkový fond ale začal vznikat až po založení muzea v roce 1952. Prvním evidovaným předmětem byla lidová malovaná skříň.

Souběžně si své sbírky budovala okolní muzea v Kožlanech a Manětíně, která byla v sedmdesátých letech 20. století integrována a vznikla jedna muzejní sbírka. Ta byla s účinností zákona 122/2000 Sb. zapsána do Centrální evidence sbírek
a rozdělena na dvanáct částí – podsbírek.

Archeologické nálezy1/ Archeologické nálezy, které jsou zpravidla získávány při výzkumech nebo povrchovými sběry. V muzeu jsou uloženy starší nálezy nejvíce zastoupené zlomkovou středověkou keramikou z hradu Krašova, Libštejna a Rabštejna, z centra Kralovic, ze ZSO Sechutice. V současné době je doplňována nálezy z výzkumů a dohledů vedených archeologem muzea.

                                                                                                                     
Historický fond2/ Historický fond zahrnuje různorodé předměty související s minulou činností státní správy, cechů, živností a spolkového života a předměty zachycující každodenní život. Pocházejí především ze 20. století z Kralovicka a Manětínska. 


Etnografický fond3/ Etnografický fond tvořil základ sbírky již při vzniku muzea a patří do něj např. lidový nábytek, zemědělské nářadí a náčiní, lidové kroje, vybavení domácností v selských usedlostech nebo lidová keramika.


Detail zbraně4/ Mezi militaria patří palné a chladné zbraně výstroj armád nebo části výzbroje.5/ Umělecké řemeslo v muzejní sbírce reprezentují Kovánínapř. umělecká kování a kovářské práce, dále předměty řezbářského řemesla a lidová řezbářská práce, drobné předměty dekorativního charakteru nebo bytové doplňky.

 Litina6/ Fond uměleckoprůmyslový zahrnuje tradiční předměty oboru - porcelánové plastiky a nádobí převážně z produkce západočeských porcelánek, dále skleněné poháry a číše v převážné části broušené nebo ryté a také staré hodiny. Nejzajímavější součástí fondu je soubor umělecké litiny plaské železárny z 19. století. 


Numismatika7/ Peníze a zase peníze jsou základem numismatického fondu. Vedle středověkých mincovních nálezů (Bukovina, Krašovice) v něm najdeme hlavně peníze Československé republiky, ale i platidla Rakouska a Rakouska-Uherska. Faleristika je zastoupena hlavně řády rakousko-uherskými a potom československými. Mezi odznaky a medailemi se nachází  celá řada předmětů regionálních.


8/ Specifickou částí muzejní sbírky jsou knihy. K těm Knihovnanejvzácnějším patří tzv. staré tisky. Zalistovat lze ale také v novější odborné regionální produkci převážně z 1. poloviny 20. století.


Pohlednice9/ Převážná část souboru pohlednic je tvořena místopisnými pohlednicemi severního Plzeňska. Své zastoupení mají především Kralovice a Kožlany, ale sbírka je systematicky dále doplňována a rozšiřují se tak i exempláře dalších lokalit, včetně pohlednic současných.

  
Fotografie10/ Staré fotografie zachycují zašlou atmosféru života ve městech i na venkově a připomínají život spolků a organizací. Ty úplně nejstarší pocházejí ještě z konce 19. století, jejich největší část ale zachycuje život v první polovině století dvacátého.

Sochy11/ Významnou součástí muzejní sbírky jsou díla malířů, sochařů a specifickou částí pak díla umělců regionálních. K těm patří hlavně Viktor Stretti, Alois Sopr, Marie Uchytilová, Václav Švarc. Tento fond je dále doplňován o díla umělců současných. 


Plakát12/ Mezi nejobsáhlejší fondy patří tiskoviny. Plakáty a letáky inzerují celou řadu událostí. Součástí fondu je soubor map a k zajímavostem patří produkce kralovické knihtiskárny Ferdinanda Šrekra ze 20. – 30. let 20. století.
      

 

 

 

Datum vložení: 24. 11. 2020 11:49
Datum poslední aktualizace: 11. 12. 2020 12:56
Autor: Správce Webu

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Snížené
(senioři, ZTP a studenti)

Okruh 1 nebo 2
40 Kč

Okruh 1 + 2
60 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny