Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Rezervace na Putování za hvězdou již nepřijímáme z důvodu naplnění kapacity.
Dne 20. 4. 2024 bude od 11:15–15:00 pro návštěvníky nepřístupný kostel Zvěstování Panně Marii a západní ambit z důvodu konání svatebních obřadů. Děkujeme.

Průzkum k možnému vybudování vlakové zastávky Mariánská Týnice

Průzkum k možnému vybudování vlakové zastávky Mariánská Týnice

Průzkum se zaměřuje na možnou využitelnost vlakové zastávky u kláštera Mariánská Týnice na trati č. 162 Rakovník - Kralovice u Rakovníka, pokud by vznikla spolu s prodloužením trati.

Odpovědi jsou anonymní. Předem děkujeme za Váš názor.
Dotazník ZDE.

Nová železniční zastávka Mariánský Týnec

V roce 2021 byla dokončena dostavba Mariánské Týnice, která je jako poutní místo národní kulturní památkou a již více jak 120 let kolem ní vedou koleje rakovnicko-mladotické trati. S nimi se zde kříží Stará plaská cesta vedoucí do bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. . Na tuto páteřní trasu pak navazuje síť dalších cest křižujících bývalé plaské panství, které je možné využít k cykloturistice i pěší turistice.

U polozapomenutého křížku se potkává baroko s železnicí a tak, jak v minulosti byly v případě potřeby na tratích zřizovány nové zastávky, nastal právě nyní čas na novou zastávku u Mariánské Týnice. Pro její realizaci již byla zpracována studie. Umístění je navrženo v místě průhledu na siluetu barokního kláštera, se kterým je spojena pěší cestou lemovanou stromořadím. Zastávka má vytvořit malý orientační bod, upoutávající na pohledu směrem ke klášteru. Její oblé tvary představují vizuální odkaz na dynamickou architekturu barokního kláštera.

Opravou úseku železniční tratě z Kralovic do Mariánské Týnice by navíc vznikla možnost zřízení zastávky Kralovice-město, která by zvýšila železniční dopravní obslužnost Kralovic. Jestliže železnice v dobách svého vzniku měla pomoci především rozvoji průmyslového podnikání, pak na počátku 21. století je stále důležitým faktorem cestování.

Studie zastávky

Plán obnovení tratě

 

Autor: Správce Webu

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
80 Kč

Okruh 1 + 2
120 Kč

Snížené
(senioři, ZTP, děti 6–15 let a studenti)

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny