Muzeum a galerie Severního Plzeňska

V rámci celorepublikového festivalu Den architektury bude v Mariánské Týnici 30. 9. 2023 od 13:30 hod volný vstup na oba okruhy. 

Dne 7. 10. 2023 nebude přístupný kostel a západní ambit od 12–14 hodin z důvodu konání svatebního obřadu a od 15.30–17 hodin z důvodu přípravy koncertu Rychnovského chrámového sboru.

Vlastivědný sborník 2/2023

Vlastivědný sborník 2/2023

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici vydalo nové číslo Vlastivědného sborníku 2/2023, čtvrtletníku regionálních dějin severního Plzeňska.

Děkujeme všem čtenářům za pozitivní reakce na zcela „nový kabát“ prvního čísla Vlastivědného sborníku letošního roku, který jste přijali kladně i přes mírné zvýšení ceny. I druhé číslo je obsáhlejší, barevné a příznivci regionálních dějin mají z čeho vybírat. Opět nechybí články seznamující s:

  • novou publikací o plaském mlýnu a pivovaru (Pavel Kodera: Plaský mlýn a pivovar. Průvodce stavbami a dějinami bývalého kláštera) a zpravodajem Klubu Augusta Sedláčka – Hláska, ve kterém se objevuje řada textů o hradech, tvrzích nebo jiných lokalitách rovněž ze severního Plzeňska
  • informacemi o slavnostním odhalení busty Václava Levého v Kožlanech dne 10. 6. 2023 a dále o osazení novodobých megalitů nad Horní Bělou, jejich smyslu a účincích
  • historií výroby piva na severním Plzeňsku od 15. století po současnost, kterou prezentuje i současná výstava Dej Bůh štěstí! Dějiny piva na severním Plzeňsku (v refektáři muzea do 3. 9. 2023)
  • významem Cisterciácké cesty propojující v Evropě cisterciácké kláštery sdružené v síti Cisterscapes-Cistercian landscapes connecting Europe
  • působením společnosti Diamorph hob certec, s.r.o. a jejich výrobou, která se v současnosti rozšiřuje o nové produkty exportované ve valné většině do zahraničí
  • dvojicí soch sv. Vojtěcha a sv. Floriána u vjezdu do hospodářského dvora v Hradu Nečtiny, jež byly v loňském roce restaurovány

 

Autor: Správce Webu