Muzeum a galerie Severního Plzeňska

V rámci celorepublikového festivalu Den architektury bude v Mariánské Týnici 30. 9. 2023 od 13:30 hod volný vstup na oba okruhy. 

Dne 7. 10. 2023 nebude přístupný kostel a západní ambit od 12–14 hodin z důvodu konání svatebního obřadu a od 15.30–17 hodin z důvodu přípravy koncertu Rychnovského chrámového sboru.

Vlastivědný sborník 3/2022

Vlastivědný sborník 3/2022

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici vydalo nové číslo Vlastivědného sborníku 3/2022, čtvrtletníku regionálních dějin severního Plzeňska.

Na stránkách tohoto čísla Vás čekají tři recenze nových publikací vztahujících se k regionu severního Plzeňska, také text o zvěři a lesním hospodářství, příběh Zázračného obrazu Krista Salvatora z Chrudimi, nechybí ani zmínka o stoletém výročí Lidového domu v Kralovicích nebo příspěvek o historických okolnostech roku 1942 v Kralovickém obzoru. Výzkum rybníka Oboráku u Sechutic dokázal, že díky jeho obnově lze zkoumat i dávnou historii, což reflektuje odborný text o archeologickém výzkumu.

Cena za sborník zůstává stejná, tedy pouhých 10 Kč. Jednotlivá čísla sborníku včetně starších výtisků lze zakoupit v pokladně muzea, či Vám ho zašleme (10,- Kč + poštovné). Další možností je zakoupení v prodejně Tabák/Papírnictví – nám. Osvobození 482, Kralovice. Více informací: 373 396 410.

 

Autor: Správce Webu