Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Sakrální a profánní motivy ve starých barokních tiscích

Kdy: 8. 11. 2023 17:00

Kde: Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích

Sakrální a profánní motivy ve starých barokních tiscích

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. / Centrum baroka a Státní oblastní archiv Plzeň / SOkA Plzeň-sever, Plasy zvou 8. 11. 2023 na třetí tematickou přednášku z VI. ročník podzimního cyklu Za poznáním baroka.

Typ akce: ostatní (přednáška)

Přednášky se konají vždy od 17 hodin ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Stará cesta 558, 331 01 Plasy.

V pořadí třetí přednáška z podzimního cyklu Za poznáním baroka zazní na téma Sakrální a profánní motivy ve starých barokních tiscích v podání Mgr. Hedviky Kuchařové, Ph. D.

Zatímco pro dnešního člověka je sakrální a profánní sféra oddělena, naši předci žijící před třemi sty roky vnímali posvátné a patřící světu jinak. Co se o tom můžeme dozvědět ze starých tisků? Jak a co se v baroku psalo a četlo, které knihy používali elitní intelektuálové, šlechtici a vzdělaní měšťané, a jaké byly knihy, s kterými mohl přijít do styku téměř každý? A jaké svědectví o tehdejší literární produkci vydávají historické knihovny?

Hedvika Kuchařová (1971) historička, odborná pracovnice knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově, je členkou pracovní skupiny pro staré tisky Národní knihovny v Praze. V rámci svého odborného zaměření se věnuje řádovému školství 17. a 18. století, dějinám premonstrátského řádu v českých zemích a církevním dějinám raného novověku. Je autorkou a spoluautorkou řady publikací (Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze, Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského), studií (Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové, historicko-právní studie z manželského práva) a článků v odborném tisku (Historické knižní vazby ve fondech Strahovské knihovny).

 

PROGRAM NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKY:

 

Pondělí 13. listopadu 2023

prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. (emeritní profesor; Fakulta architektury ČVUT, Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice)

Zakládání "barokních" vesnic na plaském klášterním panství

Plakát ke stažení ZDE.

Za poznáním baroka

 

Další informace

Adresa místa konání

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Stará cesta 558, Plasy, 33101

Cena

Zdarma

Organizátor

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Autor: Správce Webu

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
80 Kč

Okruh 1 + 2
120 Kč

Snížené
(senioři, ZTP, děti 6–15 let a studenti)

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny