Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Za poznáním baroka - Baroko v zahradním umění II.

Za poznáním baroka - Baroko v zahradním umění II.

Centrum baroka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Státní oblastní archiv Plzeň / SOkA Plzeň-sever, Plasy zvou 18. 10. 2023 od 17:00 na první přednášku VI. ročníku podzimního cyklu tematických přednášek Za poznáním baroka.

První příspěvek z podzimního cyklu Za poznáním baroka zazní na téma  Baroko v zahradním umění II. v podání Ing. Lenky Křesadlové, Ph.D. Přednáška s podtitulem André Le Notre: Barokní zahrady ve Francii a jejich současná prezentace plynule naváže na loňské téma, v němž přednášející přiblížila tradici barokního zahradního umění v Itálii. Ve Francii však barokní zahradní umění přetvořilo italské vzory a dospělo k velkoleposti v zahradách ve Versailles pro Ludvíka XIV. vybudovaných královým zahradním architektem André Le Notrem (1613-1700). Většina zahrad byla vážně poškozena za francouzské revoluce a jejich další osud se ubíral různými směry. Dnes jsou právem považovány za francouzský národní poklad, ale způsoby jejich prezentace a využití se v mnohém liší. Odkazy na ně najdeme také v českém prostředí.

Lenka Křesadlová (1976) je vedoucí Metodického centra zahradní kultury při NPÚ ÚOP v Kroměříži, které se zaměřuje na oblast péče o historické zahrady a parky v České republice. Centrum realizovalo vzorovou památkovou obnovu cenných historických zahrad (Podzámecké a Květné) v Kroměříži.

Je spoluautorkou řady kolektivních publikací s tematikou zahradní architektury a péče o ni (Sen o zeleném ráji: historické oranžerie, sbírkové skleníky a sortiment rostlin s těmito stavbami související na území ČR, Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR).

Přednášky se konají vždy od 17 hodin ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Stará cesta 558, 331 01 Plasy.


PROGRAM NÁSLEDUJÍCÍCH PŘEDNÁŠEK:

 

Pondělí 30. října 2023

MUDr. Tomáš Horák (autor knihy Guthové, varhanáři z Čisté)

Barokní varhany a varhanáři severního Plzeňska

 

Středa 8. listopadu 2023

Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph. D. (Strahovská knihovna, Praha)

Sakrální a profánní motivy ve starých barokních tiscích

 

Pondělí 13. listopadu 2023

prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. (emeritní profesor; Fakulta architektury ČVUT, Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice)

Zakládání "barokních" vesnic na plaském klášterním panství

Plakát ke stažení ZDE.

 

Datum vložení: 7. 10. 2023 17:20

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
80 Kč

Okruh 1 + 2
120 Kč

Snížené
(senioři, ZTP, děti 6–15 let a studenti)

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny