MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Pozvánka:

~~~ Kruh přátel hudby při ZUŠ Kralovice ~~~
a Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
Vás srdečně zvou
na 4. umělecký večer 61. koncertní sezóny

Pigeon  Saxophone  Quartet

který se bude konat ve středu 22. února
od 19:00 hod.

Plakát 4. umělecký večer

Novinka:

Na konci roku 2016 vyšla nová kniha:

ŠKODA LÁSKY
Druhá světová válka na severním Plzeňsku
Kralovicko 1936 - 1946


Obálka knihy

Cena 290,- Kč.
Kniha je k dostání v pokladně muzea v Mariánské Týnici.


Vlastivědný sborník:

Zpřístupnili jsme pro Vás
čtvrté číslo ročníku 2016 VLASTIVĚDNÉHO SBORNÍKU.
Ve formátu PDF s původní grafickou úpravou a obrázky.

číslo 4 / 2016

www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 06. 02. 2017
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
Ú V O D

Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

Regionální muzeum umístěné v areálu bývalého cisterciáckého poutního místa 40 km severně od Plzně.
Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století.

Muzeum je zde od roku 1952. Dnes je zřizované Plzeňským krajem.

Adresa:
Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, příspěvková organice
Mariánská Týnice 1
331 41 Kralovice

telefon: 373 396 410  nebo  373 397 993
fax:       373 397 991
IČO:      368 563
e-mail:  info@marianskatynice.cz

Mapa:


Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Otevírací doba muzea od roku 2016


Vstupné od roku 2016


Ocenění z Gloria musealis
Zvláštní ocenění ze soutěže o Cenu Gloria musealis bylo našemu muzeu předáno 17. května 2012 v Národním muzeu v Praze.


Text k ocenění z Gloria musealis

Obr1

Obr2

Obr.3

Obr.4 
 
 
 
 
  Certifikát služby