MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo     NÁRODNÍ  KULTURNÍ  PAMÁTKA
Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
Oznámení:

O státním svátku v pondělí 28. 10. 2019 bude muzeum
pro veřejnost přístupné od 9:00 do 17:00 hod
za symbolických 28,- Kč.

Zavírací den místo pondělí bude v úterý 29. 10. 2019!

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici ~~~

Vás zve na podzimní oživlou prohlídku muzea na téma:
KRALOVIČTÍ  ŘEMESLNÍCI  A  JEJICH  PATRONI

která se bude konat v sobotu
26. října od 14:00 do 17:00 hod.

Zábavné a poučné ukončení návštěvnické sezóny s občerstvením.

Ukončení sezóny
Pozvánka:

~~~ Kruh přátel hudby při ZUŠ Kralovice ~~~
a Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
Vás srdečně zvou
na 1. umělecký večer 64. koncertní sezóny (2019 / 2020)

Trio  Incendio
Program:    Ludwig van Beethoven, Antonín Dvořák

Učinkují:    Karolína Františová – klavír                
Filip Zaykov – housle       
  Vilém Petras – violoncello  

který se bude konat ve středu 23. října
od 19:00 hod v refektáři muzea.

Plakát 64. sezóna
Oznámení:
Ve čtvrtek 31. října 2019 bude po celý den vstup do muzea
omezen. Za případné komplikace se omlouváme.


Děkujeme za pochopení.

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
Stoleté  proměny  Kralovicka

která probíhá v refektáři muzea.

Pozvánka - Stoleté proměny Kralovicka
Výstava potrvá do 31. října 2019.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
TŘICETILETÍ  PROMĚNY
MARIÁNSKÉ TÝNICE

která probíhá v kostele Zvěstování Panně Marii.

Pozvánka - Proměny MT
Výstava potrvá do 10. listopadu 2019.
www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 22. 10. 2019
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
  IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP      CSKS

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
Ú V O D

Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

Regionální muzeum umístěné v areálu bývalého cisterciáckého poutního místa 40 km severně od Plzně.
Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století.

Muzeum je zde od roku 1952. Dnes je zřizované Plzeňským krajem.

Adresa:
Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, příspěvková organice
Mariánská Týnice 1
331 41 Kralovice

telefon: 373 396 410  nebo  373 397 993
fax:       373 397 991
IČO:      368 563
e-mail:    info@marianskatynice.cz; marianskatynice@seznam.cz

facebook:  www.facebook.com/marianskatynice

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Otevírací doba muzea od roku 2018

Vstupné od roku 2019


Ocenění z Gloria musealis
Zvláštní ocenění ze soutěže o Cenu Gloria musealis bylo našemu muzeu předáno 17. května 2012 v Národním muzeu v Praze.

Text k ocenění z Gloria musealis