MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
2015 Plzeň:
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska ~~~
Mariánská Týnice

Vás srdečně zve na zahájení výstavy:

PRVNÍ  SVĚTOVÁ  VÁLKA
1914-1918

které se uskuteční ve středu 10.září
od 17:00 hod v refektáři muzea.

Výstava se pořádá ke 100. výročí
významné světové události

Pozvánka - První světová válka
a potrvá do 2. listopadu 2014.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska ~~~
Mariánská Týnice

Vás srdečně zve na reprízu úspěšné akce

NOC  V  MUZEU

která se bude konat v sobotu 13. září
od 19:00 do 24:00 hodin

Pozvánka NOC V MUZEU II

Na Noc v Muzeu se musí účastníci přihlásit dopředu a rezervovat si čas prohlídky
na tel. 373 496 410.

Návštěvy jsou omezeny na 15-ti členné skupinky a budou probíhat po půl hodinách.
První je od 19:00 a poslední ve 24:00 hodin.

www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 01. 09. 2014
© Muzeum a galerie severního Plzeňska
úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | kontakty | odkazy |
Ú V O D

Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

Regionální muzeum umístěné v areálu bývalého cisterciáckého poutního místa 40 km severně od Plzně.
Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století.

Muzeum je zde od roku 1952. Dnes je zřizované Plzeňským krajem.

Adresa:
Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, příspěvková organice
Mariánská Týnice 1
331 41 Kralovice

telefon: 373 396 410  nebo  373 397 993
fax:       373 397 991
IČO:      368 563
e-mail:  info@marianskatynice.cz

Mapa:


Ocenění z Gloria musealis
Zvláštní ocenění ze soutěže o Cenu Gloria musealis bylo našemu muzeu předáno 17. května 2012 v Národním muzeu v Praze.


Test k ocenění z Gloria musealis