MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo     NÁRODNÍ  KULTURNÍ  PAMÁTKA
Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~
ve spolupráci se Spolkem Koncerty Plzeňsko

Vás srdečně zve na koncert:
S  HUDBOU  ZA  PAMÁTKAMI   –  Regnis  Vocale
...kouzlo evropského renesančního vícehlasu
v podání komorního sboru

který se bude konat v sobotu 24.srpna
v kostele Zvěstování Panně Marii.
Začátek v 18:00 hod.

Pozvánka - Letní koncerty 2019
Oznámení:
Ve čtvrtek 5. září 2019 od 9:00 do 13:30 hod
bude kostel Zvěstování P. Marii pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na zahájení výstavy:
Stoleté  proměny  Kralovicka

Zahájení výstavy se koná v úterý 10.září
od 17:00 hod v refektáři muzea.

Pozvánka - Stoleté proměny Kralovicka
Výstava potrvá do 31. října 2019.
Oznámení:

~~~ Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici ~~~

Upozorňuje na OBJÍŽĎKU uzavřeného úseku silnice
z Plas do Kralovic


Objížďka

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
OTA  JANEČEK
Píseň  o  životě
- obrazy a kresby

Výstava probíhá v refektáři muzea.

Pozvánka - Ota Janeček
Výstava potrvá do 8. září 2019.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
JAROSLAV  ŠINDELÁŘ
Cesty
- obrazy a plastiky

Výstava probíhá v kostele Zvěstování Panně Marii.

Pozvánka - Jaroslav Šindelář
Výstava potrvá do 29. září 2019.
www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 21. 08. 2019
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
  IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP      CSKS

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
K U L T U R N Í  A K C E   A   P Ř E D N Á Š K Y
Kulturní akce v roce 2019
 • sobota 30. března 2019  
  ZAHÁJENÍ HLAVNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
  jarní oživlou prohlídkou


 • neděle 12. května 2019  
  FARNÍ DEN V MARIÁNSKÉ TÝNICI


 • sobota 18. května 2019  
  MÁJOVÝ DEN UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A DIVADLA

  - akce se koná v celém areálu muzea

 • pátek 7. června 2019  
  BAROKNÍ FESTIVAL S KONCERTEM


 • 21. a 22. června 2019  
  NOČNÍ PROHLÍDKY V MUZEU


 • sobota 6. července 2019  
  S HUDBOU ZA PAMÁTKAMI PLZEŇSKÉHO KRAJE 2019
  a RADOST V BAROKU


 • sobota 24. srpna 2019  
  S HUDBOU ZA PAMÁTKAMI PLZEŇSKÉHO KRAJE 2019
  a RADOST V BAROKU


 • neděle 8. září 2019  
  MARIÁNSKÁ POUŤ a DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

  - slavnostní bohoslužba se koná v kostele Zvěstování P.Marie v Mariánské Týnici.

 • sobota 26. října 2019   
  PODZIMNÍ OŽIVLÁ PROHLÍDKA V MUZEU
  k ukončení hlavní turistické sezóny


 • pondělí 28. října 2019   
  DEN KRAJŮ


Změna programu vyhrazena.

Plzeňská vstupenka:

Muzeum a galerie severního Plzeňska, p. o., nabízí nejen svým návštěvníkům další službu:
v pokladně muzea lze během běžné otevírací doby zakoupit vstupenky na kulturní akce
v síti portálu Plzeňská vstupenka.


 
Plzeňská vstupenka

 
Pozvánka - Letní koncerety
 
Program 2019

Fotografie - GDPR