MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo     NÁRODNÍ  KULTURNÍ  PAMÁTKA
Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
Oznámení:

O státním svátku v pondělí 28. 10. 2019 bude muzeum
pro veřejnost přístupné od 9:00 do 17:00 hod
za symbolických 28,- Kč.

Zavírací den místo pondělí bude v úterý 29. 10. 2019!

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici ~~~

Vás zve na podzimní oživlou prohlídku muzea na téma:
KRALOVIČTÍ  ŘEMESLNÍCI  A  JEJICH  PATRONI

která se bude konat v sobotu
26. října od 14:00 do 17:00 hod.

Zábavné a poučné ukončení návštěvnické sezóny s občerstvením.

Ukončení sezóny
Pozvánka:

~~~ Kruh přátel hudby při ZUŠ Kralovice ~~~
a Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
Vás srdečně zvou
na 1. umělecký večer 64. koncertní sezóny (2019 / 2020)

Trio  Incendio
Program:    Ludwig van Beethoven, Antonín Dvořák

Učinkují:    Karolína Františová – klavír                
Filip Zaykov – housle       
  Vilém Petras – violoncello  

který se bude konat ve středu 23. října
od 19:00 hod v refektáři muzea.

Plakát 64. sezóna
Oznámení:
Ve čtvrtek 31. října 2019 bude po celý den vstup do muzea
omezen. Za případné komplikace se omlouváme.


Děkujeme za pochopení.

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
Stoleté  proměny  Kralovicka

která probíhá v refektáři muzea.

Pozvánka - Stoleté proměny Kralovicka
Výstava potrvá do 31. října 2019.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
TŘICETILETÍ  PROMĚNY
MARIÁNSKÉ TÝNICE

která probíhá v kostele Zvěstování Panně Marii.

Pozvánka - Proměny MT
Výstava potrvá do 10. listopadu 2019.
www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 22. 10. 2019
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
  IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP      CSKS

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
K U L T U R N Í  A K C E   A   P Ř E D N Á Š K Y
Kulturní akce v roce 2019

Program 64. koncertní sezóny 2019 – 2020
Kruhu přátel hudby při ZUŠ Kralovice

Koncerty se konají v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Jsou pořádané Kruhem přátel hudby při ZUŠ Kralovice. Doprava z Kralovic zajištěna autobusem od Lidového domu, odjezd 30 min před zahájením koncertu.
 

Změna programu vyhrazena.

Další akce:
  • sobota 26. října 2019   
    PODZIMNÍ OŽIVLÁ PROHLÍDKA V MUZEU
    k ukončení hlavní turistické sezóny


  • pondělí 28. října 2019   
    DEN KRAJŮ


Změna programu vyhrazena.

Plzeňská vstupenka:

Muzeum a galerie severního Plzeňska, p. o., nabízí nejen svým návštěvníkům další službu:
v pokladně muzea lze během běžné otevírací doby zakoupit vstupenky na kulturní akce
v síti portálu Plzeňská vstupenka.


 
Plzeňská vstupenka