MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo     NÁRODNÍ  KULTURNÍ  PAMÁTKA
Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na zahájení výstavy:
45  LET  HISTORIE
TURISTICKÝCH  ZÁVODŮ  NA  KRALOVICKU

Zahájení výstavy se koná v úterý 28.května
od 17:00 hod v refektáři muzea.

Pozvánka - Turistické závody
Výstava potrvá do 23. června 2019.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
JUBILANTI  HOLLARU  2019

která probíhá v refektáři muzea.

Pozvánka - Jubilanti Hollaru
Výstava potrvá do 26. května 2019.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
JAROMÍR  VALTA
Nad lesky jezera - obrazy


výstava k 80. narozeninám

která probíhá v kostele od 30. dubna do 16. června 2019.

Pozvánka - Jaromír Valta

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~
Statní oblastní archiv Plzeň
Okresní archiv Plasy

Vás srdečně zvou na III. ročník cyklu přednášek / jaro 2019

ZA POZNÁNÍM BAROKA

který se bude konat v přednáškovém sále archivu (SOkA) Plasy
vždy v pondělí nebo ve středu (29.04. až 26.06. 2019)

Pozvánka - Cyklus přednášek ZA POZNÁNÍM BAROKA


www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 22. 05. 2019
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
  IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP      CSKS

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
K U L T U R N Í  A K C E   A   P Ř E D N Á Š K Y
Kulturní akce v roce 2019
 • sobota 30. března 2019  
  ZAHÁJENÍ HLAVNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
  jarní oživlou prohlídkou


 • neděle 12. května 2019  
  FARNÍ DEN V MARIÁNSKÉ TÝNICI


 • sobota 18. května 2019  
  MÁJOVÝ DEN UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A DIVADLA

  - akce se koná v celém areálu muzea

 • pátek 7. června 2019  
  BAROKNÍ FESTIVAL S KONCERTEM


 • 21. a 22. června 2019  
  NOČNÍ PROHLÍDKY V MUZEU


 • sobota 6. července 2019  
  S HUDBOU ZA PAMÁTKAMI PLZEŇSKÉHO KRAJE 2019
  a RADOST V BAROKU


 • sobota 24. srpna 2019  
  S HUDBOU ZA PAMÁTKAMI PLZEŇSKÉHO KRAJE 2019
  a RADOST V BAROKU


 • neděle 8. září 2019  
  MARIÁNSKÁ POUŤ a DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

  - slavnostní bohoslužba se koná v kostele Zvěstování P.Marie v Mariánské Týnici.

 • sobota 26. října 2019   
  PODZIMNÍ OŽIVLÁ PROHLÍDKA V MUZEU
  k ukončení hlavní turistické sezóny


 • pondělí 28. října 2019   
  DEN KRAJŮ


Změna programu vyhrazena.

Plzeňská vstupenka:

Muzeum a galerie severního Plzeňska, p. o., nabízí nejen svým návštěvníkům další službu:
v pokladně muzea lze během běžné otevírací doby zakoupit vstupenky na kulturní akce
v síti portálu Plzeňská vstupenka.


 
Plzeňská vstupenka

 
Pozvánka - prednášky
 
Program 2019

Fotografie - GDPR