MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo     NÁRODNÍ  KULTURNÍ  PAMÁTKA
Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
 
Oznámení:

Vážení návštěvníci a příznivci Muzea a galerie
v Mariánské Týnici, s politováním oznamujeme,
že z důvodu epidemie koronaviru a nouzovému
stavu vyhlášenému vládou ČR, se NEUSKUTEČNÍ

koncert, který se měl konat dne 15. 4. 2020:
Jan Prokop & Barbora Prokopová

a plánované výstavy:
Merkur - legendární stavebnice,
Keramické inspirace IV.

Uzavření muzea

Z rozhodnutí vlády byl ve čtvrtek 12. 3. 2020
vyhlášen nouzový stav.
Z tohoto důvodu zůstane po dobu jeho trvání
Muzeum a galerie severního Plzeňska

PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO.


Výročí:
www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 08. 04. 2020
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
  IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP      CSKS

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy | muzeum online |
K U L T U R N Í  A K C E   A   P Ř E D N Á Š K Y
 
Uzavření muzea
Kulturní akce v roce 2020

Program 64. koncertní sezóny 2019 – 2020
Kruhu přátel hudby při ZUŠ Kralovice

Koncerty se konají v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Jsou pořádané Kruhem přátel hudby při ZUŠ Kralovice. Doprava z Kralovic zajištěna autobusem od Lidového domu, odjezd 30 min před zahájením koncertu.
 

Změna programu vyhrazena.

Další akce:
 • sobota 28. března 2020  
  ZAHÁJENÍ HLAVNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
  - jarní oživlou prohlídkou


 • sobota 16. května 2020  
  MÁJOVÝ DEN UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A DIVADLA

  - akce se koná v celém areálu muzea

 • neděle 24. května 2020  
  FARNÍ DEN V MARIÁNSKÉ TÝNICI


 • pátek 5. června 2020  
  BAROKNÍ FESTIVAL S KONCERTEM
  -zahájení


 • 12. a 13. června 2020  
  NOC V MUZEU

  - noční prohlídky muzea

 • sobota 4. července 2020  
  S HUDBOU ZA PAMÁTKAMI PLZEŇSKÉHO KRAJE 2020
  a RADOST V BAROKU


 • sobota 22. srpna 2020  
  S HUDBOU ZA PAMÁTKAMI PLZEŇSKÉHO KRAJE 2020
  a RADOST V BAROKU


 • neděle 6. září 2020  
  MARIÁNSKÁ POUŤ a DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ


 • středa 28. října 2020   
  DEN KRAJŮ


 • sobota 31. října 2020   
  PODZIMNÍ OŽIVLÁ PROHLÍDKA V MUZEU
  - ukončení hlavní turistické sezóny


 • sobota 5. prosince 2020   
  ADVENT V MUZEU
  - zábavné a poučné odpoledne pro celou rodinu


Změna programu vyhrazena.

Plzeňská vstupenka:

Muzeum a galerie severního Plzeňska, p. o., nabízí nejen svým návštěvníkům další službu:
v pokladně muzea lze během běžné otevírací doby zakoupit vstupenky na kulturní akce
v síti portálu Plzeňská vstupenka.


 
Plzeňská vstupenka