MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo     NÁRODNÍ  KULTURNÍ  PAMÁTKA
Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
Oznámení:

Od 29. 7. 2019 do 9. 8. 2019 z důvodu čerpání dovolené,
nebude paní Tupá v knihovně přítomna.


Novinka:

Vyšlo dlouho očekávané druhé doplněné a rozšířené vydání knihy:

ŠKODA LÁSKY
Druhá světová válka na severním Plzeňsku
Kralovicko 1936 - 1946


Obálka knihy

Cena 349,- Kč.
Kniha je k dostání v pokladně muzea v Mariánské Týnici
nebo objednáním přes email.

Oznámení:

~~~ Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici ~~~

Upozorňuje na OBJÍŽĎKU uzavřeného úseku silnice
z Plas do Kralovic


Objížďka

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
OTA  JANEČEK
Píseň  o  životě
- obrazy a kresby

Výstava probíhá v refektáři muzea.

Pozvánka - Ota Janeček
Výstava potrvá do 8. září 2019.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
JAROSLAV  ŠINDELÁŘ
Cesty
- obrazy a plastiky

Výstava probíhá v kostele Zvěstování Panně Marii.

Pozvánka - Jaroslav Šindelář
Výstava potrvá do 29. září 2019.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~
ve spolupráci se Spolkem Koncerty Plzeňsko

Vás srdečně zve na:
LETNÍ  KONCERTY   –  Kralovicko  2019

Pozvánka - Letní koncerty 2019

www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 18. 07. 2019
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
  IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP      CSKS

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
V Ý S T A V Y
Právě probíhá výstava
V refektáři:
25. 06. – 08. 09. 2019
    OTA JANEČEK: PÍSEŇ O ŽIVOTĚ

    - výběr z malířské tvorby
    - Výstava je pokračováním retrospektivy grafických listů autora,
    realizované v roce 2017 v Mariánské Týnici.

V kostele:
25. 06. – 29. 09. 2019
    JAROSLAV ŠINDELÁŘ: CESTY
    - obrazy a plastiky

 
Výstavy v roce 2019
Průvodní list - Program výstav 2019
 
 • 08. 01. – 28. 04. 2019
      LIDOVÁ ARCHITEKTURA – PLZEŇSKÉHO KRAJE

      - Vesnické památkové zóny a rezervace (v regionu např. Hlince, Jarov,
      Lhota, Radějov, Studená), včetně základních specifik lidového stavi-
      telství, představí putovní expozice připravená muzejními institucemi
      Plzeňského kraje.

 • 30. 04. – 26. 05. 2019
      JUBILANTI HOLLARU 2019

      - Přehlídka Jubilantů-grafiků Sdružení českých umělců grafiků Hollar
      u příležitosti kulatých životních výročí vybraných autorů.

 • 30. 04. – 16. 06. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      JAROMÍR VALTA: NAD LESKY JEZERA
      - výběr z malířské tvorby
      - Výstava k 80. výročí narození Jaromíra Valty.

 • 28. 05. – 23. 06. 2019
      45 LET HISTORIE TURISTICKÝCH ZÁVODŮ
     NA KRALOVICKU

      - Výstava je připomenutím historie turistických a sportovních závodů.
      Je zároveň jedním z doprovodných programů Českého poháru turistic-
      kých závodů, který se v roce 2019 koná v Kralovicích.

 • 25. 06. – 08. 09. 2019
      OTA JANEČEK: PÍSEŇ O ŽIVOTĚ

      - výběr z malířské tvorby
      - Výstava je pokračováním retrospektivy grafických listů autora,
      realizované v roce 2017 v Mariánské Týnici.

 • 25. 06. – 29. 09. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      JAROSLAV ŠINDELÁŘ: CESTY
      - obrazy a plastiky

 • 10. 09. – 31. 10. 2019
      STOLETÉ PROMĚNY KRALOVICKA

      - Tvarosloví krajiny a jednotlivých lokalit Kralovicka za posledních
      sto let.

 • 01. 10. – 10. 11. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      TŘICETILETÍ PROMĚNY MARIÁNSKÉ TÝNICE
      - Pohled na stavební rekonstrukci významné historické dominanty
      severního Plzeňska, započatou na začátku 90. let 20. století.

 • 12. 11. – 31. 12. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      VZPOMÍNKA NA MARII UCHYTILOVOU
      - Připomenutí výročí nedožitých 95 let medailérky a autorky sousoší
      „lidických dětí“, rodačky z Kralovic, prostřednictvím dobových
      dokumentů i sbírkových předmětů.

 • časově neomezeno
      PETR BRANDL

      - Restaurované obrazy - Zavraždění sv. Václava, Smrt sv. Isidora,
     Stětí sv. Barbory
      v kostele Zvěstování P. Marii.

Změna programu vyhrazena.
 
 
Pozvánka - Ota Janeček
 
Pozvánka - Jaroslav Šindelář
 
Dárkové poukazy:
Rozšířili jsme nabídku o prodej dárkových poukazů v hodnotě 300,- a 500,- Kč,
které zakoupíte v pokladně muzea.

Dárkové poukazy
 
Fotografie - GDPR