MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo     NÁRODNÍ  KULTURNÍ  PAMÁTKA
Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
ANKETA:

Pomozte, prosím, zviditelnit Mariánskou Týnici!
Hlasujte v prestižní anketě a přepošlete, prosím, odkaz dál!
Velmi si vážíme Vaší podpory.
HLAS PAMÁTCE LZE UDĚLIT JEDNOU ZA DEN!
Hlasovat můžete od 1. do 30. září 2019 každý den.
Po kliknutí na hlasovací tlačítko bude váš hlas započítán:

https://anketa.kudyznudy.cz/pamatka-roku

Více ...

Děkujeme za Vaše hlasy a podporu!

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na komentované prohlídky výstavy
Stoleté  proměny  Kralovicka:

PRVNÍ prohlídka je ve čtvrtek 26. září od 17:00 hod.

DRUHÁ prohlídka je ve čtvtek 10. října od 17:00 hod.


Pozvánka - Komentovaná prohlídka
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~
a Spolek Žihelský sbor

Vás srdečně zvou na koncert:
ŽIHELSKÝ  PĚVECKÝ   SMÍŠENÝ  SBOR
&  CHORALE  CLAIR  MATIN

který se bude konat v pátek 27. září
v ambitu muzea v Mariánské Týnici.
Začátek v 19:00 hod.

Pozvánka - GALAKONCERT
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
Stoleté  proměny  Kralovicka

která probíhá v refektáři muzea.

Pozvánka - Stoleté proměny Kralovicka
Výstava potrvá do 31. října 2019.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~
Statní oblastní archiv Plzeň
Okresní archiv Plasy

Vás srdečně zvou na III. ročník cyklu přednášek / podzim 2019

ZA POZNÁNÍM BAROKA

který se bude konat v přednáškovém sále archivu (SOkA) Plasy
vždy ve středu (25.9., 9.10., 23.10. a 30.10. 2019)

Pozvánka - Cyklus přednášek ZA POZNÁNÍM BAROKA


www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 18. 09. 2019
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
  IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP      CSKS

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
V Ý S T A V Y
Právě probíhá výstava
V refektáři:
10. 09. – 31. 10. 2019
    STOLETÉ PROMĚNY KRALOVICKA

    - Tvarosloví krajiny a jednotlivých lokalit Kralovicka za posledních
    sto let.

V kostele:
25. 06. – 29. 09. 2019
    JAROSLAV ŠINDELÁŘ: CESTY
    - obrazy a plastiky

 
Výstavy v roce 2019
Průvodní list - Program výstav 2019
 
 • 08. 01. – 28. 04. 2019
      LIDOVÁ ARCHITEKTURA – PLZEŇSKÉHO KRAJE

      - Vesnické památkové zóny a rezervace (v regionu např. Hlince, Jarov,
      Lhota, Radějov, Studená), včetně základních specifik lidového stavi-
      telství, představí putovní expozice připravená muzejními institucemi
      Plzeňského kraje.

 • 30. 04. – 26. 05. 2019
      JUBILANTI HOLLARU 2019

      - Přehlídka Jubilantů-grafiků Sdružení českých umělců grafiků Hollar
      u příležitosti kulatých životních výročí vybraných autorů.

 • 30. 04. – 16. 06. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      JAROMÍR VALTA: NAD LESKY JEZERA
      - výběr z malířské tvorby
      - Výstava k 80. výročí narození Jaromíra Valty.

 • 28. 05. – 23. 06. 2019
      45 LET HISTORIE TURISTICKÝCH ZÁVODŮ
     NA KRALOVICKU

      - Výstava je připomenutím historie turistických a sportovních závodů.
      Je zároveň jedním z doprovodných programů Českého poháru turistic-
      kých závodů, který se v roce 2019 koná v Kralovicích.

 • 25. 06. – 08. 09. 2019
      OTA JANEČEK: PÍSEŇ O ŽIVOTĚ

      - výběr z malířské tvorby
      - Výstava je pokračováním retrospektivy grafických listů autora,
      realizované v roce 2017 v Mariánské Týnici.

 • 25. 06. – 29. 09. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      JAROSLAV ŠINDELÁŘ: CESTY
      - obrazy a plastiky

 • 10. 09. – 31. 10. 2019
      STOLETÉ PROMĚNY KRALOVICKA

      - Tvarosloví krajiny a jednotlivých lokalit Kralovicka za posledních
      sto let.

 • 01. 10. – 10. 11. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      TŘICETILETÍ PROMĚNY MARIÁNSKÉ TÝNICE
      - Pohled na stavební rekonstrukci významné historické dominanty
      severního Plzeňska, započatou na začátku 90. let 20. století.

 • 12. 11. – 31. 12. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      VZPOMÍNKA NA MARII UCHYTILOVOU
      - Připomenutí výročí nedožitých 95 let medailérky a autorky sousoší
      „lidických dětí“, rodačky z Kralovic, prostřednictvím dobových
      dokumentů i sbírkových předmětů.

 • časově neomezeno
      PETR BRANDL

      - Restaurované obrazy - Zavraždění sv. Václava, Smrt sv. Isidora,
     Stětí sv. Barbory
      v kostele Zvěstování P. Marii.

Změna programu vyhrazena.
 
 
Pozvánka - Stoleté proměny Kralovicka
 
Pozvánka - Jaroslav Šindelář
Dárkové poukazy:
Rozšířili jsme nabídku o prodej dárkových poukazů v hodnotě 300,- a 500,- Kč,
které zakoupíte v pokladně muzea.

Dárkové poukazy
 
Fotografie - GDPR
 
Obr.1
 
Obr.2
 
Obr.3
 
Obr.4
 
Obr.5
 
Obr.6