MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo     NÁRODNÍ  KULTURNÍ  PAMÁTKA
Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
 
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na zimní prohlídku:
S   Č E R T Y   J S O U   Ž E R T Y

která se bude konat v sobotu 30.listopadu od 14:00 do 16:30 hod.

Pozvánka ČERTI V MUZEU

Opět se bude jednat o zábavné a poučné odpoledne pro celou rodinu. Těšit se můžete například na čertovskou kuchyni, kde si pochutnáte na vybraných, čertovských pochoutkách. Podávat se budou žabí stehýnka, hadí krev či švábi v čokoládě.
Připravena je rovněž čertovská diskotéka, pekelné hrátky s čerty, přikládání pod kotel, čertovské pohádky a věštění s babkou kořenářkou na sv. Ondřeje.
Děti ze ZŠ Kralovice mají připravený vánoční jarmark.
Chybět nebude ani kreativní dílna v režii DDM Kralovice.
Občerstvení zajišťuje Integrovaná střední škola Jesenice.


Nabídka publikací:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici ~~~
si Vám dovoluje nabídnout jako možný vánoční dárek publikace, které můžete darovat svým blízkým.

Například:
Stoleté proměny Kralovicka,
Škoda lásky – druhé doplněné a rozšířené vydání,
Bigbeatové kapely na severním Plzeňsku 1964 – 1994,
Služebníci a dvořané,
čtvrtletník Vlastivědný sborník, jehož předplatné na celý rok včetně poštovného činí symbolických 116,- Kč a mnohé další.

Knihy lze objednat elektronicky: info@marianskatynice.cz, telefonicky: 373 396 410 nebo zakoupit v pokladně muzea
v pracovní dny od 9 do 15 hodin.
Rovněž muzeum nabízí k prodeji dárkové poukazy v hodnotě 300,- Kč (návštěva všech výstav a expozic) a 500,- Kč (návštěva všech výstav a akcí pořádaných muzeem).

Knihy jako dárek

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
POCTA  MARII  UCHYTILOVÉ

Výstava připomíná 30. výročí úmrtí sochařky, medailérky a autorky
sousoší „lidických dětí“, rodačky z Kralovic,
prostřednictvím dobových dokumentů i sbírkových předmětů.

Probíhá v kostele Zvěstování Panně Marii.

Pozvánka - M. Uchytilová
Výstava potrvá do 31. prosince 2019.
www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 17. 11. 2019
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
  IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP      CSKS

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
V Ý S T A V Y
Právě probíhá výstava
V kostele:
12. 11. – 31. 12. 2019
    VZPOMÍNKA NA MARII UCHYTILOVOU
    - Připomenutí 30. výročí úmrtí sochařky, medailérky a autorky sousoší
    „lidických dětí“, rodačky z Kralovic, prostřednictvím dobových
    dokumentů i sbírkových předmětů.

 
Výstavy v roce 2019
Průvodní list - Program výstav 2019
 
 • 08. 01. – 28. 04. 2019
      LIDOVÁ ARCHITEKTURA – PLZEŇSKÉHO KRAJE

      - Vesnické památkové zóny a rezervace (v regionu např. Hlince, Jarov,
      Lhota, Radějov, Studená), včetně základních specifik lidového stavi-
      telství, představí putovní expozice připravená muzejními institucemi
      Plzeňského kraje.

 • 30. 04. – 26. 05. 2019
      JUBILANTI HOLLARU 2019

      - Přehlídka Jubilantů-grafiků Sdružení českých umělců grafiků Hollar
      u příležitosti kulatých životních výročí vybraných autorů.

 • 30. 04. – 16. 06. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      JAROMÍR VALTA: NAD LESKY JEZERA
      - výběr z malířské tvorby
      - Výstava k 80. výročí narození Jaromíra Valty.

 • 28. 05. – 23. 06. 2019
      45 LET HISTORIE TURISTICKÝCH ZÁVODŮ
     NA KRALOVICKU

      - Výstava je připomenutím historie turistických a sportovních závodů.
      Je zároveň jedním z doprovodných programů Českého poháru turistic-
      kých závodů, který se v roce 2019 koná v Kralovicích.

 • 25. 06. – 08. 09. 2019
      OTA JANEČEK: PÍSEŇ O ŽIVOTĚ

      - výběr z malířské tvorby
      - Výstava je pokračováním retrospektivy grafických listů autora,
      realizované v roce 2017 v Mariánské Týnici.

 • 25. 06. – 29. 09. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      JAROSLAV ŠINDELÁŘ: CESTY
      - obrazy a plastiky

 • 10. 09. – 31. 10. 2019
      STOLETÉ PROMĚNY KRALOVICKA

      - Tvarosloví krajiny a jednotlivých lokalit Kralovicka za posledních
      sto let.

 • 01. 10. – 10. 11. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      TŘICETILETÍ PROMĚNY MARIÁNSKÉ TÝNICE
      - Pohled na stavební rekonstrukci významné historické dominanty
      severního Plzeňska, započatou na začátku 90. let 20. století.

 • 12. 11. – 31. 12. 2019
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marii
      VZPOMÍNKA NA MARII UCHYTILOVOU
      - Připomenutí 30. výročí úmrtí sochařky, medailérky a autorky sousoší
      „lidických dětí“, rodačky z Kralovic, prostřednictvím dobových
      dokumentů i sbírkových předmětů.

 • časově neomezeno
      PETR BRANDL

      - Restaurované obrazy - Zavraždění sv. Václava, Smrt sv. Isidora,
     Stětí sv. Barbory
      v kostele Zvěstování P. Marii.

Změna programu vyhrazena.
 
 
Pocta Marii Uchytilové
Dárkové poukazy:
Rozšířili jsme nabídku o prodej dárkových poukazů v hodnotě 300,- a 500,- Kč,
které zakoupíte v pokladně muzea.

Dárkové poukazy
 
Fotografie - GDPR
 
Obr.1
 
Obr.2
 
Obr.3
 
Obr.4
 
Obr.5
 
Obr.6
 
Obr.7