MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Pozvánka:

~~~ Kruh přátel hudby při ZUŠ Kralovice ~~~
a Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
Vás srdečně zvou
na 4. umělecký večer 61. koncertní sezóny

Pigeon  Saxophone  Quartet

který se bude konat ve středu 22. února
od 19:00 hod.

Plakát 4. umělecký večer

Novinka:

Na konci roku 2016 vyšla nová kniha:

ŠKODA LÁSKY
Druhá světová válka na severním Plzeňsku
Kralovicko 1936 - 1946


Obálka knihy

Cena 290,- Kč.
Kniha je k dostání v pokladně muzea v Mariánské Týnici.


Vlastivědný sborník:

Zpřístupnili jsme pro Vás
čtvrté číslo ročníku 2016 VLASTIVĚDNÉHO SBORNÍKU.
Ve formátu PDF s původní grafickou úpravou a obrázky.

číslo 4 / 2016

www.marianskatynice.cz
Last updating: 01. 04. 2009
© Museum and Gallery of the Northern Pilsen Region

 
2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP

Introduction | Exposition | Contacts | Links |
I N T R O D U C T I O N

Museum and Gallery of the Northern Pilsen Region
at Mariánská Týnice

Regional museum situated on the formel Cistercian pilgrimage site 40 km north of Pilsen.
The monumental Annunciation church, the onestoried Provostś Residence and the ambulatory with fresco paitings were built according to the plans designed by Jan Blažej Santini in the 18th century.

The museum has been located in this Baroque edifice since 1952.

Address:
Muzeum a galerie severního Plzeňska
(Museum and Gallery of the Northern Pilsen Region)
Mariánská Týnice 1
331 41 Kralovice
Czech Republic

Phone:  +420 373 396 410
Fax:      +420 373 397 991
IČO:        368 563
Mail:      info@marianskatynice.cz

Map:
Obr1

Obr2

Obr.3

Obr.4 
 
 
 
 
  Certifikát služby