Muzeum a galerie Severního Plzeňska

V rámci celorepublikového festivalu Den architektury bude v Mariánské Týnici 30. 9. 2023 od 13:30 hod volný vstup na oba okruhy. 

Dne 7. 10. 2023 nebude přístupný kostel a západní ambit od 12–14 hodin z důvodu konání svatebního obřadu a od 15.30–17 hodin z důvodu přípravy koncertu Rychnovského chrámového sboru.

Archeologie pro děti

Archeologie pro děti

Program pro návštěvy školních skupin, zaměřených na prohlídku expozic muzea s oborovým zaměřením na archeologii.

Projekt byl realizován s přispěním Plzeňského kraje a MAS Světovina
Lektor: Mgr. Daniel Stráník
Cena: 40,- Kč / 1 žák
Program je třeba objednat u archeologa Mgr. Daniela Stráníka e-mail: stranik@marianskatynice.cz

„Archeologie pro děti“ podstatně obohacuje aktivity muzejní edukace pro školní skupiny – max. 20 dětí. Program dětskému návštěvníkovi hravou a zábavnou formou přiblíží oblast archeologického poznání a bude rozvíjet jeho zvídavost o naší minulosti. Jednotlivé části  projektu lze přizpůsobit specifickým požadavkům skupin dětských návštěvníků ve věku 5–15 let.

Celková délka programu je 90 minut, přičemž jednotlivé aktivity, lze kombinovat dle požadavků a velikostí školních skupin. Délka každé aktivity je 15–45 minut, přičemž délka je závislá na počtu a věku dětí.

90 minut programu = 40 Kč / žák
Realizace je možná pouze v muzeu.

Popis jednotlivých aktivit edukačního programu Archeologie pro děti:
 

Co je starší?

Časová osa a seřazení předmětů podle jejich stáří, vhodné pro předškolní skupiny a pro 1.–6. třídu ZŠ.


Jeskynní malba

Malování hlinkami na stěny klenuté sklepní místnosti nebo na plátno, vhodné pro předškolní skupiny a pro 1.–5. třídu ZŠ. Dětský účastník bude krátce seznámen s pravěkými jeskynními malbami a jejich vývojem. Při realizaci ve sklepení budou pravěké jeskynní malby promítány na sklepní klenbu, čímž bude evokována atmosféra pravěké jeskyně. V následné části si účastník prakticky vyzkouší malbu prsty a pravěkými nástroji hlinkovou pastou na nerovný povrch sklepní stěny, případně na plátno. Tato činnost je především zážitkovou aktivitou, která zároveň rozvíjí estetické a výtvarné cítění dětského účastníka.


Pravěké šperkařství

Drátování jednoduchého pravěkého šperku z měděného případně mosazného drátu, vhodné pro 1.–6. třídu ZŠ. Účastníci budou krátce seznámeni s pravěkým šperkařstvím, především prezentací replik. V následné části si prakticky vyzkouší výrobu jednoduchého drátového měděného šperku, který si odnese. Tato činnost rozvíjí jemnou motoriku dětského účastníka, jeho estetické a výtvarné cítění.


Hlína v dějinách 

Modelace z hlíny, vhodné pro předškolní skupiny a pro 1.–6. třídu ZŠ. Dětský účastník bude krátce seznámen s využíváním hlíny v minulosti na reálných archeologických nálezech, případně na jejich replikách. V praktické části si vyzkouší modelaci z keramické hlíny a složení keramických kachlů s motivy z jejich zlomků.


Hry v pravěku a středověku 

Společenské pravěké a středověké hry vhodné pro 3.–9. třídu ZŠ. Dětský účastník bude krátce seznámen s úlohou her v minulosti a s doklady o jejich existenci získanými z archeologických nálezů. Bude rovněž seznámen s pravidly vybraných společenských her, které si následně zahraje.


 

Autor: Správce Webu