Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Knihovna

KnihovnaKnihovna Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici je umístěna v přízemí pravého křídla budovy. Poskytuje knihovnické a bibliografické služby veřejnosti a odborným pracovníkům. Disponuje šestnáctitisícovým knižním fondem převážně naučné literatury, především regionálního zaměření.

 

Pro osobní návštěvu muzejní knihovny se můžete objednat.
Muzeum používá knihovní program Verbis a katalog Portaro od společnosti KP-SYS.

Knihovní řád a ceník služeb 

ON-LINE   KATALOG   knihovny

Otevírací doba pro veřejnost:
pondělí: 9:00 - 15:00
středa: 9:00 - 15:00
ostatní dny po předchozí domluvě

Hana Tupá  -  knihovnice
telefon: 373 397 991
e-mail: tupa@marianskatynice.cz