Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Dne 9. 12. 2023 bude otevřeno od 14:00 v rámci akce Advent v muzeu.

Pro školy

Muzeum nabízí školám pro zpestření a zatraktivnění školní výuky několik programů.

Santini

Santini

Datum: 14. 5. 2023

Program se koná v expozici Baroko a jeho svět, kostele Zvěstování Panně Marii, západním a východním ambitu.

Prohlídka expozice

Prohlídka expozice

Datum: 24. 2. 2023

Samostatná prohlídka expozice Život ve městě, Národopisná expozice, Kultura a vzdělanost a výstavní sál, kterou lze doplnit o pracovní list.

Archeologie pro děti

Archeologie pro děti

Datum: 13. 1. 2023

Program pro návštěvy školních skupin, zaměřených na prohlídku expozic muzea s oborovým zaměřením na archeologii.

Programy pro školy 1

Lidové zvyky - Od adventu do Tří králů

Datum: 18. 11. 2020

Přednáška na téma adventní a vánoční zvyky v lokalitách severního Plzeňska doplněná o praktické ukázky a možností doplnění edukačního programu o pracovní listy.

Archeologická dílna 1

Archeologická dílna

Datum: 18. 11. 2020

Přednáška na téma vývoj člověka + hra na archeology – praktické seznámení s archeologickými nálezy (zlomková keramika – např. skládání rozbitého kachle, pazourky, železné, bronzové předměty) a jejich zařazování do historického kontexu (pracovní listy).

Lidové zvyky – Od masopustu do Velikonoc

Lidové zvyky – Od masopustu do Velikonoc

Datum: 18. 11. 2020

Přednáška o lidových zvycích v období od masopustu do Velikonoc v lokalitách severního Plzeňska spojená s praktickými ukázkami a možností doplnění edukačního programu o pracovní listy.

Světci a jejich příběhy

Světci a jejich příběhy

Datum: 18. 11. 2020

Propojení zajímavého vyprávění příběhů světců s následnou hrou s magnety díky kterým děti pochopí vzájemnou souvislost mezi světci a atributy, jež jsou jejich „rozeznávacím znakem“.

Cesta za pokladem

Cesta za pokladem

Datum: 18. 11. 2020

Program se koná v expozici muzea, ve které děti v průběhu prohlídky odpovídají na jednoduché otázky směřované k pedagogem vybranému zaměření a za odpovědi získávají dílky puzzle. Na závěr poskládají z dílků obrázek místa, kde je ukrytý poklad.

Pohled do muzejní knihovny

Pohled do muzejní knihovny

Datum: 18. 11. 2020

Představení starých tisků, periodik a regionálních publikací formou prezentace (mimo muzeum) nebo formou exkurze v muzeu.
Délka programu: 30–45 minut (dle domluvy a věku dětí)
Lektor: Hana Tupá
Realizace možná v muzeu v Mariánské Týnici i ve škole.
Cena: žák od 6 let 40,- Kč, do 6 let zdarma.

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
80 Kč

Okruh 1 + 2
120 Kč

Snížené
(senioři, ZTP, děti 6–15 let a studenti)

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny