Muzeum a galerie Severního Plzeňska

V rámci celorepublikového festivalu Den architektury bude v Mariánské Týnici 30. 9. 2023 od 13:30 hod volný vstup na oba okruhy. Program ZDE

Dne 7. 10. 2023 nebude přístupný kostel a západní ambit od 12–14 hodin z důvodu konání svatebního obřadu a od 15.30–17 hodin z důvodu přípravy koncertu Rychnovského chrámového sboru.

Kontakty

Adresa:
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.
Mariánský Týnec 1
331 41  Kralovice

Telefon:
+420 373 396 410  nebo  +420 373 397 993

IČO:
00368563

Datová schránka:
23zjp9a

Email:
info@marianskatynice.cz

Facebook:
www.facebook.com/marianskatynice

Web:

QR kód

Zaměstnanci:

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. – ředitel
tel. 373 396 410 nebo 373 397 991 / mobil 777 190 734
e-mail: kodera@marianskatynice.cz

 

PhDr. Irena Bukačová  -  zástupkyně ředitele, vedoucí historického oddělení – Centra baroka
tel. 373 396 410
e-mail: bukacova@marianskatynice.cz

 

doc. Mgr. Václav Podestát – vedoucí oddělení technického a výstavního, dokumentátor, výstavní kurátor
tel. 373 396 410
e-mail: podestat@marianskatynice.cz

 

Mgr. Jiří Fák  -  vedoucí oddělení správy a prezentace sbírek, hlavní kurátor 
tel. 373 396 410
e-mail: fak@marianskatynice.cz

 

Jindřich Kovařík  -  restaurátor, stavební konzultant 
tel. 373 396 410
e-mail: kovarik@marianskatynice.cz

 

Hana Fryčková  -  hlavní průvodkyně
tel. 373 396 410
e-mail: fryckova@marianskatynice.cz

 

Jarmila Bundová – průvodkyně
tel. 373 396 410
e-mail: bundova@marianskatynice.cz

 

Ing. Monika Jirásková  -  dokumentátorka, pokladní
tel. 373 396 410
e-mail: jiraskova@marianskatynice.cz

 

Pavel Hlous - správce objektu
tel. 373 396 410

Lenka Ryšicová  -  ekonomka
tel. 373 396 410  nebo  373 397 993
e-mail: rysicova@marianskatynice.cz

 

Hana Tupá  -  knihovnice, správkyně podsbírky tiskoviny
tel. 373 397 991
e-mail: tupa@marianskatynice.cz

 

Adéla Kožíšková  -  dokumentátorka,
správkyně podsbírky fotografií a pohlednic
tel. 373 396 410
e-mail: koziskova@marianskatynice.cz

 

Jana Dienstpierová  -  metodička vedení kronik a dokumentátorka
tel. 373 396 410  
e-mail: dienstpierova@marianskatynice.cz

 

Mgr. Daniel Stráník  -  archeolog
tel. 373 396 410 / mobil 775 992 694
e-mail: stranik@marianskatynice.cz

 

Mgr. et Mgr. Pavel Beneš  -  historik, odborný pracovník Centra baroka
tel. 373 396 410
e-mail: benes@marianskatynice.cz

 

Mgr. Jiří Kříž  -  historik, správce sbírky
tel. 373 396 410
e-mail: kriz@marianskatynice.cz

 

Zdeněk Tupý - konzervátor a správce depozitářů
tel. 373 396 410
e-mail: tupy@marianskatynice.cz

 

Jaroslav Staněk - technický pracovník
tel. 373 396 410