Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Dne 14. 6. 2024 bude od 10-11:00 lehce omezená prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii z důvodu konání slavnosti k získání prestižního „Označení Evropské dědictví“. Děkujeme za pochopení. 

Kontakty

Adresa:
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.
Mariánský Týnec 1
331 41  Kralovice

Telefon:
+420 373 396 410  nebo  +420 373 397 993

IČO:
00368563

Datová schránka:
23zjp9a

Email:
info@marianskatynice.cz

Facebook:
www.facebook.com/marianskatynice

Instagram:
www.instagram.com/marianskatynice  

Web:

QR kód

Zaměstnanci:

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. – ředitel
tel. 373 396 410 nebo 373 397 993 
mobil 777 190 734
e-mail: kodera@marianskatynice.cz

 

Mgr. Jiří Fák  -  zástupce ředitele, vedoucí oddělení správy a prezentace sbírek, hlavní kurátor 
tel. 373 396 410
e-mail: fak@marianskatynice.cz

 

doc. Mgr. Václav Podestát – vedoucí oddělení technického a výstavního, dokumentátor, výstavní kurátor
tel. 373 396 410
e-mail: podestat@marianskatynice.cz

 

Mgr. et Mgr. Pavel Beneš  -  vedoucí historického oddělení - Centra baroka, historik
tel. 373 396 410
e-mail: benes@marianskatynice.cz

 

PhDr. Irena Bukačová  -  historička, odborná pracovnice historického oddělení – Centra baroka
tel. 373 396 410
e-mail: bukacova@marianskatynice.cz

 

Hana Fryčková  -  hlavní průvodkyně
tel. 373 396 410
e-mail: fryckova@marianskatynice.cz

 

Věra Volínová  -  průvodkyně
tel. 373 396 410
e-mail: volinova@marianskatynice.cz

 

Ing. Monika Jirásková  -  dokumentátorka, pokladní
tel. 373 396 410
e-mail: jiraskova@marianskatynice.cz

Lenka Ryšicová  -  ekonomka
tel. 373 396 410  nebo  373 397 993
e-mail: rysicova@marianskatynice.cz

 

Hana Tupá  -  knihovnice, správkyně podsbírky tiskoviny
tel. 373 397 991
e-mail: tupa@marianskatynice.cz

 

Mgr. Daniel Stráník  -  archeolog
tel. 373 396 410 / mobil 775 992 694
e-mail: stranik@marianskatynice.cz

 

Adéla Kožíšková  -  dokumentátorka,
správkyně podsbírky fotografií a pohlednic
tel. 373 396 410
e-mail: koziskova@marianskatynice.cz

 

Mgr. Jiří Kříž  -  historik, správce sbírky
tel. 373 396 410
e-mail: kriz@marianskatynice.cz

 

Jana Dienstpierová  -  dokumentátorka, metodička vedení kronik
tel. 373 396 410  
e-mail: dienstpierova@marianskatynice.cz

 

Zdeněk Tupý - konzervátor a správce depozitářů
tel. 373 396 410
e-mail: tupy@marianskatynice.cz

Pavel Hlous - správce objektu
tel. 373 396 410

Jaroslav Staněk - technický pracovník
tel. 373 396 410

Jindřich Kovařík  -  restaurátor, stavební konzultant 
tel. 373 396 410

Martina Bočková  -  úklid a péče o interiéry 
tel. 373 396 410