Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Otevírací doba o velikonočních svátcích:
7.–10. 4. 2023 otevřeno od 9–17 hodin
11. 4. 2023 (úterý) zavírací den

Kontakty

Adresa:
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.
Mariánský Týnec 1
331 41  Kralovice

Telefon:
+420 373 396 410  nebo  +420 373 397 993

IČO:
00368563

Datová schránka:
23zjp9a

Email:
info@marianskatynice.cz

Facebook:
www.facebook.com/marianskatynice

Web:

QR kód

Zaměstnanci:

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. – ředitel
tel. 373 396 410 nebo 373 397 991 / mobil 777 190 734
e-mail: kodera@marianskatynice.cz

 

PhDr. Irena Bukačová  -  zástupkyně ředitele, vedoucí historického oddělení – Centra baroka
tel. 373 396 410
e-mail: bukacova@marianskatynice.cz

 

doc. Mgr. Václav Podestát – vedoucí oddělení technického a výstavního, dokumentátor, výstavní kurátor
tel. 373 396 410
e-mail: podestat@marianskatynice.cz

 

Mgr. Jiří Fák  -  vedoucí oddělení správy a prezentace sbírek, hlavní kurátor 
tel. 373 396 410
e-mail: fak@marianskatynice.cz

 

Jindřich Kovařík  -  restaurátor, stavební konzultant 
tel. 373 396 410
e-mail: kovarik@marianskatynice.cz

 

Hana Fryčková  -  hlavní průvodkyně
tel. 373 396 410
e-mail: fryckova@marianskatynice.cz

 

Jarmila Bundová – průvodkyně
tel. 373 396 410
e-mail: bundova@marianskatynice.cz

 

Ing. Monika Jirásková  -  dokumentátorka, pokladní
tel. 373 396 410
e-mail: jiraskova@marianskatynice.cz

 

Pavel Hlous - správce objektu
tel. 373 396 410

Lenka Ryšicová  -  ekonomka
tel. 373 396 410  nebo  373 397 993
e-mail: rysicova@marianskatynice.cz

 

Hana Tupá  -  knihovnice, správkyně podsbírky tiskoviny
tel. 373 397 991
e-mail: tupa@marianskatynice.cz

 

Adéla Kožíšková  -  dokumentátorka,
správkyně podsbírky fotografií a pohlednic
tel. 373 396 410
e-mail: koziskova@marianskatynice.cz

 

Jana Dienstpierová  -  metodička vedení kronik a dokumentátorka
tel. 373 396 410  
e-mail: dienstpierova@marianskatynice.cz

 

Mgr. Daniel Stráník  -  archeolog
tel. 373 396 410
e-mail: stranik@marianskatynice.cz

 

Mgr. et Mgr. Pavel Beneš  -  historik, odborný pracovník Centra baroka
tel. 373 396 410
e-mail: benes@marianskatynice.cz

 

Mgr. Jiří Kříž  -  historik, správce sbírky
tel. 373 396 410
e-mail: kriz@marianskatynice.cz

 

Zdeněk Tupý - konzervátor a správce depozitářů
tel. 373 396 410
e-mail: tupy@marianskatynice.cz

 

Jaroslav Staněk - technický pracovník
tel. 373 396 410

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Snížené
(senioři, ZTP a studenti)

Okruh 1 nebo 2
40 Kč

Okruh 1 + 2
60 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny