Muzeum a galerie Severního Plzeňska

30. 6. 2022 od 10-16.30 hodin bude uzavřený okruh muzeum.

Vlastivědný sborník

Vlastivědný sborník

Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska vychází nepřetržitě od roku 1991. Jemu ovšem předcházelo několik dalších titulů, jejichž prostřednictvím se čtenáři seznamovali s historií regionu. 

ZPRÁVY

  • 15. června 1967 vyšlo v počtu 180 výtisků první číslo tohoto cyklostylovaného časopisu. Vydavatelem byl Klub přátel historie a přírody při OVM v Kralovicích (sdružoval zájemce o historii regionální historie, o péči o památky a ochranu přírody). V redakční radě působili Dr. Jiří Klír, Václav Maleček, František Polcar, Karel Suchý, Václav Tomeš a Josef Vorel. Vycházely v letech 1967-1969.

LISTY

  • Byly vydávány pod redakčním vedením Josefa Vorla a Karla Roma mezi roky 1967-1977 při periodicitě šest čísel za rok (roční náklad činil dohromady 2500 kusů výtisků).

VLASTIVĚDNÉ LISTY

  • Metodický časopis pro dobrovolné pracovníky na úseku regionální historie, památkové péče a ochrany přírody. Vycházel čtvrtletně ve formátu  A4 v období let 1982-1986 v kolísavém rozsahu 60-80 stran za rok (v roce 1985 byly měly formát A5). Vedoucím redaktorem byl pověřen Karel Rom, redakční rada měla zastoupení: Irena Bukačová, Josef Kabát, František Polcar, Miroslav Zelenka.

LISTY

  • Informační zpravodaj Klubu přátel historie a přírody Kralovicka. První číslo vyšlo 31. 1. 1990 a bylo celkem distribuováno šest čísel za rok. Zpočátku byl (jako předchozí tiskoviny) rozmnožován na cyklostylu, později tištěn ofsetem plzeňskou firmou COPYprint. Vedoucím redaktorem byl Karel Rom.

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK

  • Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska. Vychází nepřetržitě od roku 1991, zpočátku ve formátu A4. Od roku 2005 má rozsah 28 stran včetně obálky, formát A5. Čtenář má příležitost seznámit se s historií severního Plzeňska, památkovou péčí i aktuálním děním v regionu. Název navazuje na regionální periodikum Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem, který mezi dvěma světovými válkami vydávaly osvětové sbory a učitelské organizace rakovnického nebo kralovického okresu ve spolupráci s kralovickým tiskařem Ferdinandem Šrekrem. Vedoucím redaktorem od roku 1993 je Václav Podestát. Ke stálým autorům mimo další přispěvatele patří: Pavel Beneš, Irena Bukačová, Jana Dienstpierová, Jiří Fák, Václav Fred Chvátal, Václav Jirsa, Radovan Lovčí, Václav Podestát, Karel Řeháček, Daniel Stráník, Hana Tupá.
Datum vložení: 26. 11. 2020 11:17
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2020 9:11
Autor: Správce Webu

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Snížené
(senioři, ZTP a studenti)

Okruh 1 nebo 2
40 Kč

Okruh 1 + 2
60 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny