Muzeum a galerie Severního Plzeňska

V rámci celorepublikového festivalu Den architektury bude v Mariánské Týnici 30. 9. 2023 od 13:30 hod volný vstup na oba okruhy. 

Dne 7. 10. 2023 nebude přístupný kostel a západní ambit od 12–14 hodin z důvodu konání svatebního obřadu a od 15.30–17 hodin z důvodu přípravy koncertu Rychnovského chrámového sboru.

Společný den farností v Mariánské Týnici

Společný den farností v Mariánské Týnici


Římskokatolické farnosti Kralovice, Jesenice a Lubenec a Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zvou 28. 5. 2023 od 10 hodin na Společný den farností, který se bude konat v kostele Zvěstování Panně Marii v Mariánské Týnici.

Od 10 hodin se koná mše svatá ze slavnosti Seslání Ducha svatého.

Doprovodný program:

Slavné maličkosti pro flétnu a harfu

  • Dagmar Truhlářová - flétna
  • Zdislava Melicharová - harfa

Zazní díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. F. Händela a dalších.

 

Autor: Správce Webu