Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Dne 14. 6. 2024 bude od 10-11:00 lehce omezená prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii z důvodu konání slavnosti k získání prestižního „Označení Evropské dědictví“. Děkujeme za pochopení. 

Mathey, Santini a evropská architektura 17. století

Mathey, Santini a evropská architektura 17. století

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o./ Centrum baroka a Státní oblastní archiv Plzeň/ SOkA Plzeň-sever, Plasy zvou na přednáškový cyklus ZA POZNÁNÍM BAROKA s podtitulem K POCTĚ ARCHITEKTA JANA BLAŽEJE SANTINIHO-AICHELA.

V pořadí druhá přednáška z jarního cyklu Za poznáním baroka zazní na téma Mathey, Santini a evropská architektura 17. století v podání historika umění doc. PhDr. Richarda Biegela, Ph.D.

Tvorba architekta Jana Blažeje Santiniho–Aichela navázala na řadu významných evropských architektů, byla ovlivněna poznáním italských barokních staveb in situ. Právě osobnost Jeana Baptisty Matheye (1630 – 1696) zásadně ovlivnila vývoj české barokní architektury. Burgunďan školený v Římě přinesl do Prahy tvářnost barokní monumentality, působil především ve službách arcibiskupa Valdštejna a realizoval stěžejní stavby baroka nejen v Praze, ale také pro plaský cisterciácký klášter (prelatura, sýpky s hodinovou věží, kostel sv. Václava). Právě v Plasích na Matheye přímo navázal Santini. Richard Biegel představí kontext a impulsy barokní architektury, Santiniho východiska a samostatnou uměleckou cestu, která v invenci jen stěží nalezne srovnání.

Richard Biegel (1975), historik umění, znalec architektury 17. a 18. století a dějin památkové péče, vysokoškolský pedagog, zástupce ředitelky Ústavu pro dějiny umění FF UK, předseda Klubu Za starou Prahu, autor a spoluautor řadu publikací a monografií (Barokní architektura, Město v bouři). Biegel téma barokní architektury postihl jako žák a pokračovatel prof. Mojmíra Horyny. Specializuje se na francouzskou barokní a klasicistní architekturu, novověkou architekturu v Čechách s přesahy do 19. a 20. století. Angažuje se v tématech ochrany stavebního kulturního dědictví.


Program VI. ročníku tematických přednášek / jaro 2023:

 

Středa 24. května 2023

doc. PhDr. Richard Biegel, Ph. D. (Ústav pro dějiny umění, FF UK, Praha)

Mathey, Santini a evropská architektura 17. století

 

Pondělí 5. června 2023

PhDr. Ing. Petr Macek, Ph. D. (Ústav pro dějiny umění FF UK, Praha)

Nový pohled na Jana Blažeje Santiniho-Aichela

 

Místo konání přednášek: 

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích

Stará cesta 558, 331 01 Plasy

Plakát ke stažení ZDE.

Plasy - klášter, sýpka

Datum vložení: 11. 5. 2023 16:15