Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Nový pohled na Jana Blažeje Santiniho-Aichela

Nový pohled na Jana Blažeje Santiniho-Aichela

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o./ Centrum baroka a Státní oblastní archiv Plzeň/ SOkA Plzeň-sever, Plasy zvou na přednáškový cyklus ZA POZNÁNÍM BAROKA s podtitulem K POCTĚ ARCHITEKTA JANA BLAŽEJE SANTINIHO-AICHELA.

V pořadí třetí přednáška z jarního cyklu Za poznáním baroka zazní na téma Nový pohled na Jana Blažeje Santiniho–Aichela v podání historika umění PhDr. Ing. Petra Macka, Ph.D.

Dílo a tvorbu architekta Santiniho zásadně zhodnotil prof. Mojmír Horyna ve své monumentální publikaci z roku 1998. Příležitost architektova výročí přináší výzvu k soustředění se na nevyjasněné badatelské otázky jak ze života, tak tvorby Santiniho. Petr Macek se dlouhodobě věnuje zkoumání Santiniho odkazu, a to nejen z pohledu technického řešení staveb, ale také archivních pramenů dostupných k architektově osobnosti. Přednáška bude výjimečnou příležitostí nahlédnout aktuální výsledky výzkumu, který bude základem pro připravovanou velkou výstavu věnovanou Santinimu.

Petr Macek (1954), historik umění, věnující se dějinám architektury od raného středověku až po 18. století, náleží k osobnostem s širokým odborným záběrem a dlouholetým pedagogickým působením v Ústavu pro dějiny umění FF UK. Základem jeho komplexního pohledu především na barokní architekturu je dlouhodobá zkušenost v oblasti praxe a metodiky stavebně-historického průzkumu. V rámci publikační činnosti je kromě řady studií  Mackovým vrcholným příspěvkem spoluautorství a spolu editorství rozsáhlé monografie Barokní architektura v Čechách z roku 2015, kde vyzdvihuje mimo jiné méně známé osobnosti barokní architektury.

Místo konání přednášky: 

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích

Stará cesta 558, 331 01 Plasy

 

Plasy, neprovedený půdorysný nárh areálu, plán Jana Blažeje Santiniho-Aichela k přestavbě konventu a chrámu, archiv kláštera ve Zwettlu, Bauplan N. 66, Rakousko

Plasy, neprovedený půdorysný nárh areálu, plán Jana Blažeje Santiniho-Aichela k přestavbě konventu a chrámu, archiv kláštera ve Zwettlu, Bauplan N. 66, Rakousko

Plakát ke stažení ZDE.

 

Datum vložení: 25. 5. 2023 19:33

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
80 Kč

Okruh 1 + 2
120 Kč

Snížené
(senioři, ZTP, děti 6–15 let a studenti)

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny