Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Sakrální a profánní motivy ve starých barokních tiscích

Sakrální a profánní motivy ve starých barokních tiscích

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. / Centrum baroka a Státní oblastní archiv Plzeň / SOkA Plzeň-sever, Plasy zvou 8. 11. 2023 na třetí tematickou přednášku z VI. ročník podzimního cyklu Za poznáním baroka.

Přednášky se konají vždy od 17 hodin ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Stará cesta 558, 331 01 Plasy.

V pořadí třetí přednáška z podzimního cyklu Za poznáním baroka zazní na téma Sakrální a profánní motivy ve starých barokních tiscích v podání Mgr. Hedviky Kuchařové, Ph. D.

Zatímco pro dnešního člověka je sakrální a profánní sféra oddělena, naši předci žijící před třemi sty roky vnímali posvátné a patřící světu jinak. Co se o tom můžeme dozvědět ze starých tisků? Jak a co se v baroku psalo a četlo, které knihy používali elitní intelektuálové, šlechtici a vzdělaní měšťané, a jaké byly knihy, s kterými mohl přijít do styku téměř každý? A jaké svědectví o tehdejší literární produkci vydávají historické knihovny?

Hedvika Kuchařová (1971) historička, odborná pracovnice knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově, je členkou pracovní skupiny pro staré tisky Národní knihovny v Praze. V rámci svého odborného zaměření se věnuje řádovému školství 17. a 18. století, dějinám premonstrátského řádu v českých zemích a církevním dějinám raného novověku. Je autorkou a spoluautorkou řady publikací (Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze, Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského), studií (Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové, historicko-právní studie z manželského práva) a článků v odborném tisku (Historické knižní vazby ve fondech Strahovské knihovny).

 

PROGRAM NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKY:

 

Pondělí 13. listopadu 2023

prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. (emeritní profesor; Fakulta architektury ČVUT, Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice)

Zakládání "barokních" vesnic na plaském klášterním panství

Plakát ke stažení ZDE.

Za poznáním baroka

 

Datum vložení: 6. 11. 2023 14:35

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
80 Kč

Okruh 1 + 2
120 Kč

Snížené
(senioři, ZTP, děti 6–15 let a studenti)

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny