Muzeum a galerie Severního Plzeňska

Zakládání "barokních" vesnic na plaském klášterním panství

Zakládání "barokních" vesnic na plaském klášterním panství

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. / Centrum baroka a Státní oblastní archiv Plzeň / SOkA Plzeň-sever, Plasy zvou 13. 11. 2023 od 17:00 na přednášku Zakládání "barokních" vesnic na plaském klášterním panství.

Přednáška se koná ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Stará cesta 558, 331 01 Plasy.

V pořadí čtvrtá přednáška z podzimního cyklu Za poznáním baroka zazní na téma Zakládání „barokních“ vesnic na plaském klášterním panství v podání prof. Ing. arch. Jiřího Škabrady, CSc.

Jiří Škabrada (1946) emeritní profesor Fakulty architektury ČVUT a Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice náleží k předním českým odborníkům na oblast stavebně-historických průzkumů, konstrukcí historických staveb a lidové architektury.

Spolupracoval na výzkumu pražských románských domů, je aktivní v ochraně lidových staveb. Systematicky se věnuje tématu konzervace historických staveb a zachování původních architektonických prvků při revitalizaci městských a venkovských staveb.

Publikoval řadu knih (výběrově):

Původní plánová dokumentace lidové architektury, Konstrukce historických staveb, Architektura českého venkova, Tradiční dřevěné stavitelství v Čechách a nejnověji Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách, k výpovědní schopnosti map stabilního katastru.

V rámci své přednášky představí téma vývoje vesnických půdorysů na Plasku (zastoupené především lokalitami Ondřejov, Hradecko, Kopidlo) v kontextu historických analogií, včetně přehledu měr a modulů zahrnutých při pravidelném vytyčování a parcelaci v době raného novověku. Jako podklad slouží převážně mapy stabilního katastru.

Obrázky z fotoarchivu v Mariánské Týnici, zachycují usedlosti z Ondřejova a Hradecka ještě v autentické stavební podobě v padesátých letech 20. století.

Hradecko

Ondřejov

Datum vložení: 6. 11. 2023 14:40

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
80 Kč

Okruh 1 + 2
120 Kč

Snížené
(senioři, ZTP, děti 6–15 let a studenti)

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny