Muzeum a galerie Severního Plzeňska

V rámci celorepublikového festivalu Den architektury bude v Mariánské Týnici 30. 9. 2023 od 13:30 hod volný vstup na oba okruhy. Program ZDE

Dne 7. 10. 2023 nebude přístupný kostel a západní ambit od 12–14 hodin z důvodu konání svatebního obřadu a od 15.30–17 hodin z důvodu přípravy koncertu Rychnovského chrámového sboru.

Lapidárium se smírčími kříži

Náhrobní kříž ze hřbitova Luková

Smírčí kříž je kamenný kříž postavený nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. Náhrobní kříže náležely k exponovaným artefaktům, které oslavovaly význam zemřelého uměleckou kvalitou zpracování.

Křížový kámen z Kralovic

Křížový kámen z KralovicPískovcová stéla o výšce 125 cm. Ve spodní části je obdélný podstavec (65 × 46 cm), od kterého se kónicky zužuje a v horní třetině se rozšiřuje do tvaru kola (58 × 20 cm) na obou stranách opatřeného reliéfem berličkového kříže.

Původně stál u domu v Havlíčkově ulici v Kralovicích, předtím byl zazděný ve zdivu sousedního domu.

 

Smírčí kříž z České Doubravice

Smírčí kříž z České DoubraviceSmírčí kříž, který původně stál mezi Českou Doubravicí a Štichovicemi, následně byl deponován v Plasích, odkud byl předán do muzea v Mariánské Týnici.

Je to pravidelný hranol o rozměrech 80 x 30 x 30x cm. Na třech stranách má tři různé kříže. Dominujícím je pozitivní reliéf kříže se spodním ramenem ukončeným šipkou, na bocích pozitivní reliéf řeckého kříže a vyrytý kříž v kombinaci ramen vodorovných z typu dělového a svislých berličkového kříže.

Náhrobní kříž ze hřbitova Luková

Náhrobní kříž ze hřbitova LukováLatinský litinový kříž vybíhá ze stylizované gotizující kapličky, v níž stojí světec s kalichem v ruce. Ramena kříže jsou prolamovaná s vegetabilním dekorem, na koncích symetricky rozšířená. V křížení ramen je iniciála INRI, pod ní tradičně provedený Kristus. O něco níž oválná nápisová deska lemovaná vavřínovou ratolestí.

Kříž je na kamenném ořímsovaném podstavci s mělkými svislými žlábky.

Náhrobní kříž ze hřbitova LukováNáhrobní kříž ze hřbitova Luková

Latinský litinový kříž s rozšířenými konci ramen podobně jako u berličkového kříže. Ramena jsou zdobena reliéfem dubových listů. Na horním rameni iniciála INRI.

 

 

Náhrobní kříž ze hřbitova v Plasích

Náhrobní kříž ze hřbitova v PlasíchLatinský litinový kříž s rozšířenými konci ramen se zvlněným okrajem. Na koncích ramen pěticípé hvězdy. Na příčném rameni nápis Božena Roth, na podélném Hier ruth deb. An 29. sep. am 31. dez. Oválná nápisová deska lemovaná vavřínovou ratolestí s nápisem: „Zde odpočívá Václav Rott s manželkou. Odpočívej v pokoji.“

 

 

Čtyři kamenné stély

Čtyři kamenné stélyV roce 2008 proběhl záchranný archeologický výzkum v místech bývalého hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích. Zemní práce byly prováděny v rámci prací na odvodnění kostela. Kromě jiných nálezů byly vyzvednuty čtyři kamenné stély, u kterých není jisté, jestli nesloužili jako náhrobky.

Datum vložení: 6. 2. 2023 7:04
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2023 11:40
Autor: Správce Webu